• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • avogadro – song for the motherland

Artist avogadro - Låttitel song for the motherland

Text och översättning: avogadro - song for the motherland. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av avogadro! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i avogadro och se vilka fler låtar vi har av avogadro i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Intro:
Waa heestii dhulka hooyo
A-V-O, V-Line, AJ, K-Touch
Classic song, for all my people back home
Song for motherland.
Verse 1
Its home of the heroes
Its nothing like what u see in the videos
Its home of the lions
So many people got master of science
But still ignorance is widespread
And that's more harmful than HIV threat
Many r lost in the dark,my people ('ve) been torn apart
Ever since the colonialism
Hit the continent & then replaced by tribalism
Peaceful days we miss em
Waking up without hearing gunshots
Or seeing gunmen operating roadblocks
On many street corners where we used to play
Mama used to say: "fear; Never show it
Or visit the old man, u know the poet
Learn from his words of wisdom"
(Yeah learn from his words of wisdom)
Damn, damn I miss em.
Chorus 2x
Singing the song for the mother (for the motherland)
Singing the song for the joy she brings (and the pain)
Singing the song for the mother (for the motherland)
Singing the song for the mother (its the A-f-r-i-c-a)
Verse 2
Dear motherland,
A lot of things changed since I left your sand
I was a little kid roaming,
Around places not knowing where I was going
Lost soul but now I have both feet
On the ground culture is mixed indeed
About to be a chemist, here in overseas
Stress increases
to the point a lot of people go insane
Some r still on the same
BS, u know hatred & tribe
No cure for that so doctors can't prescribe
Ignorant ones are really dark inside
They never see the light
They can run but can't escape from reality
Im always mistaken for another nationality
But thats positive though,
I represent the beauty of A-f-r-i-c-a
Im a man of the people like Chinua Acheb
Chorus 2x
Verse 3
The word mercy
Doesn't exist in the presence of a blood thirsty
Bless me or curse me
But Ill never sell my soul to the devil like Ayaan Hersi
Thats a liar's mission
Its like lying just to get a higher position
We all know, no need to ask if thats so,
Forget Picasso
I paint a picture like Amin Amir, give u a vivid scene
Keep ya ears clean
Tell me, how can a warlord be innocent?
How can a warlord build a government?
when it comes to peace talks, warlords be like who the hell cares?
In the parliament beating up each other with chairs
Tell Ridley Scott
He wanna make a real movie thats simply hot?
Put my songs together & he get a better script
Peace aint a short trip
but we dont give up!
Chorus xxx
Outro:
yeah, Avogadro
For all my people back home, for the A-f-r-i-c-a,
For those who don't know that, namean
For those who be brainwashed by a TV, just listen to the song.

Översättning

Introduktion:
Waa heestii dhulka hooyo
A-V-O, V-Line, AJ, K-Touch
Klassisk sång, för alla mina människor hemma
Sång för moderlandet.
Vers 1
Hjältenas hem
Det är inget som du ser i videorna
Det är hemma för lejonen
Så många människor fick magisterexamen
Men fortfarande är okunnighet utbredd
Och det är mer skadligt än HIV-hotet
Många förlorade i mörkret, mitt folk har rivits sönder
Ända sedan kolonialismen
Slå på kontinenten och ersätt sedan med tribalism
Fredliga dagar vi saknar dem
Vakna utan att höra skott
Eller se skyttar som kör spärrar
På många gathörn där vi brukade spela
Mamma brukade säga: "rädsla; visa det aldrig
Eller besök den gamle mannen, du känner poeten
Lär dig av hans visdomsord "
(Ja lär dig av hans visdomsord)
Fan, fan jag saknar dem.
Refräng 2x
Sjunger låten för mamman (för moderlandet)
Sjunger låten för den glädje hon ger (och smärtan)
Sjunger låten för mamman (för moderlandet)
Sjunger låten för mamman (det är A-f-r-i-c-a)
Vers 2
Kära moderland,
Många saker förändrades sedan jag lämnade din sand
Jag var ett litet barn som strövade,
Runt platser som inte visste vart jag skulle
Förlorad själ men nu har jag båda fötterna
På marken är kulturen verkligen blandad
Om att bli kemist, här utomlands
Stress ökar
till den punkten blir många galen
Vissa r fortfarande på samma
BS, du vet hat och stam
Inget botemedel mot det så att läkare inte kan ordinera
Okunniga är riktigt mörka inuti
De ser aldrig ljuset
De kan springa men kan inte fly från verkligheten
Jag misstänker mig alltid med en annan nationalitet
Men det är dock positivt,
Jag representerar skönheten i A-f-r-i-c-a
Jag är en man av folket som Chinua Acheb
Refräng 2x
Vers 3
Ordet barmhärtighet
Finns inte i närvaro av blodtörstig
Välsigna mig eller förbanna mig
Men jag säljer aldrig min själ till djävulen som Ayaan Hersi
Det är en lögnares uppdrag
Det är som att ljuga bara för att få en högre position
Vi vet alla, ingen anledning att fråga om det är så,
Glöm Picasso
Jag målar en bild som Amin Amir, ger dig en levande scen
Håll dina öron rena
Berätta för mig, hur kan en krigsherre vara oskyldig?
Hur kan en krigsherre bygga en regering?
när det gäller fredsförhandlingar är krigsherrar som vem fan bryr sig om?
I parlamentet slår varandra med stolar
Berätta för Ridley Scott
Vill han göra en riktig film som helt enkelt är varm?
Sätt ihop mina låtar så får han ett bättre manus
Fred är inte en kort resa
men vi ger inte upp!
Chorus xxx
Outro:
ja, Avogadro
För alla mina människor hemma, för A-f-r-i-c-a,
För de som inte vet det, namean
För dem som hjärntvättas av en TV, lyssna bara på låten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *