• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • average white band – if love only lasts for one night

Artist average white band - Låttitel if love only lasts for one night

Text och översättning: average white band - if love only lasts for one night. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av average white band! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i average white band och se vilka fler låtar vi har av average white band i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Here we are,
You and I together for the first time
Though heaven knows, I've wanted you
And I guess you knew but we just
Never said,
Or never had the chance
And if love only lasts for one night
That would still be all right
If love only lasts for one night
We've got the morning to remember -
And decide
That if love only lasts for one night
We will have something
We always wanted to try
Holding you,
Seems like this is what the night
Was made for
Though who can say what lies ahead
Will this flame that flickers in
The darkness
Survive the light of day
And if love only lasts for one night, we
Got the morning, oh-ooh
If love only lasts for tonight
If love only lasts for on night, we
Will remember, oh yeah
If love only lasts for tonight

Översättning

Här är vi,
Du och jag tillsammans för första gången
Även om himlen vet, har jag velat ha dig
Och jag antar att du visste men vi bara
Aldrig sagt,
Eller aldrig haft chansen
Och om kärleken bara varar i en natt
Det skulle fortfarande vara okej
Om kärlek bara varar en natt
Vi har morgonen att komma ihåg -
Och bestäm
Att om kärlek bara varar en natt
Vi kommer att ha något
Vi har alltid velat försöka
Hålla dig,
Verkar som att det här är vad natten är
Gjordes för
Men vem kan säga vad som väntar
Kommer den här lågan som blinkar in
Mörkret
Överlev dagens ljus
Och om kärleken bara varar en natt, vi
Fick morgonen, oh-ooh
Om kärleken bara varar i kväll
Om kärleken bara varar på natten, vi
Kommer ihåg, åh ja
Om kärleken bara varar i kväll

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *