• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • aventura – you re lying we got the crown envidia remix

Artist aventura - Låttitel you re lying we got the crown envidia remix

Text och översättning: aventura - you re lying we got the crown envidia remix. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av aventura! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i aventura och se vilka fler låtar vi har av aventura i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

To me, you was more than just a lover
And I put you above all of my dreams
I bragged to all the niggas about you
I made you my wifey, mother of my kids
Why'd you have to play yourself by playing me?
Disrespectin' me like if I was a kid
Why you had to fucking lie and play the victim?
You brought out the bad in me
I never thought it could be
That you would be cheatin' on me
You called me the girl of your dreams
Kiss me at night, whisper that you love me
I know that I did it to you
But only after I knew
That you were just a game
And you better believe that I ain't gonna play
Go
(Go)
Leave, 'cause I don't need you
You act and you lie and tu eres la culpable
I can't trust no more
(Hell, no)
Why you pointin' fingers at me?
I'm pointin' fingers at you
'Cause I saw you kissin' him
I read your diary and your letter
Boy, I found out you were a player
You wanna make up stories, whatever
'Cause you proved to me we can't be together
Like I said, I read your diary and your letter
Boy, I found out you were a player
You wanna make up stories, whatever
'Cause you proved to me we can't be together
How could I ever believe
When you're always out on the streets
Don't answer calls from me
Dial your number your phone just rings
I'm wonderin', who is she?
You sayin' I'm diggin' too deep
Just respect the consequence
Don't be upset, you just got what you gave
Go
(Go)
Leave, cause I don't need you
You act and you lie and tu eres la culpable
I can't trust no more
(Hell no)
Why you pointin' fingers at me?
I'm pointin' fingers at you
'Cause I saw you kissin' him
Mira, tenia bien confianza
Fuiste mi primer amor
Y me rompiste con mentiras
Puras mentiras del corazn
You say I was your inspiration
And I could tell you really cared
But if you really valued my heart
You would have always been there
I'm tired of all the lonely nights
Wishin' you were by my side
The scent still lingers, my body needs ya
Don't mean nothing, I'm still gonna leave ya
First off you won't forget the ways I made you wet
And you could tease the next
But only with finesse and to make you feel good
It wasn't necessarily sex
I guarantee this you're gonna miss forever
You're gonna reminisce, I'm number one on your list
And maybe you're gonna wish, so whatcha gotta say?
Matter fact, wait, gotta meet up with my date
Qu t crees this is Max Agente?
I read your diary and your letter
Boy, I found out you were a player
You wanna make up stories, whatever
'Cause you proved to me, we can't be together
Like I said, I read your diary and your letter
Boy, I found out you were a player
You wanna make up stories, whatever
'Cause you proved to me, we can't be together
I read your diary and your letter
Boy, I found out you were a player
You wanna make up stories, whatever
'Cause you proved to me, we can't be together
Like I said, I read your diary and your letter
Boy, I found out you were a player
You wanna make up stories, whatever
'Cause you proved to me, we can't be together
Oh, no, yeah, uh, huh

Översättning

För mig var du mer än bara en älskare
Och jag sätter dig framför alla mina drömmar
Jag skryter med alla niggas om dig
Jag gjorde dig till min fru, mamma till mina barn
Varför måste du spela själv genom att spela mig?
Att respektera mig som om jag var liten
Varför var du tvungen att ljuga och spela offret?
Du tog fram det onda i mig
Jag trodde aldrig att det kunde vara
Att du skulle fuska med mig
Du kallade mig flickan i dina drömmar
Kyssa mig på natten, viska att du älskar mig
Jag vet att jag gjorde det mot dig
Men först efter att jag visste
Att du bara var ett spel
Och du tror bättre att jag inte kommer att spela

(Gå)
Lämna, för jag behöver inte dig
Du agerar och du ljuger och är skyldig
Jag kan inte lita på mer
(Helvete, nej)
Varför pekar du fingrar på mig?
Jag pekar fingrar på dig
För att jag såg dig kyssa honom
Jag läste din dagbok och ditt brev
Pojke, jag fick reda på att du var en spelare
Du vill göra historier, vad som helst
För att du bevisade för mig kan vi inte vara tillsammans
Som jag sa läste jag din dagbok och ditt brev
Pojke, jag fick reda på att du var en spelare
Du vill göra historier, vad som helst
För att du bevisade för mig kan vi inte vara tillsammans
Hur kunde jag någonsin tro
När du alltid är ute på gatorna
Svara inte på samtal från mig
Slå ditt nummer som din telefon bara ringer
Jag undrar, vem är hon?
Du säger att jag gräver för djupt
Respektera bara konsekvensen
Var inte upprörd, du har precis fått det du gav

(Gå)
Lämna, för jag behöver dig inte
Du agerar och du ljuger och är skyldig
Jag kan inte lita på mer
(Helvete nej)
Varför pekar du fingrar på mig?
Jag pekar fingrar på dig
För att jag såg dig kyssa honom
Mira, tenia bien confianza
Fuiste mi primer amor
Y me rompiste con mentiras
Puras mentiras del corazn
Du säger att jag var din inspiration
Och jag kunde säga att du verkligen brydde dig
Men om du verkligen värderade mitt hjärta
Du skulle alltid ha varit där
Jag är trött på alla ensamma nätter
Jag önskar att du var vid min sida
Doften dröjer fortfarande kvar, min kropp behöver dig
Menar ingenting, jag ska fortfarande lämna dig
För det första glömmer du inte hur jag gjorde dig blöt
Och du kan reta nästa
Men bara med finess och för att få dig att må bra
Det var inte nödvändigtvis sex
Jag garanterar att du kommer att sakna för alltid
Du kommer att komma ihåg, jag är nummer ett på din lista
Och kanske du kommer att önska, så vad måste du säga?
Faktum, vänta, måste träffa mitt datum
Fråga det här är Max Agente?
Jag läste din dagbok och ditt brev
Pojke, jag fick reda på att du var en spelare
Du vill göra historier, vad som helst
För att du bevisade för mig kan vi inte vara tillsammans
Som jag sa läste jag din dagbok och ditt brev
Pojke, jag fick reda på att du var en spelare
Du vill göra historier, vad som helst
För att du bevisade för mig kan vi inte vara tillsammans
Jag läste din dagbok och ditt brev
Pojke, jag fick reda på att du var en spelare
Du vill göra historier, vad som helst
För att du bevisade för mig kan vi inte vara tillsammans
Som jag sa läste jag din dagbok och ditt brev
Pojke, jag fick reda på att du var en spelare
Du vill göra historier, vad som helst
För att du bevisade för mig kan vi inte vara tillsammans
Åh, nej, ja, va, va

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *