Artist avatar - Låttitel night never ending

Text och översättning: avatar - night never ending. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av avatar! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i avatar och se vilka fler låtar vi har av avatar i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Pathetic, ridiculous
Your quest for the grail has brought you nothing
Nothing to show you were here (We're not here)
If you give up
Your bloodline will fail
You fought for nothing
Nothing can hurt you but fear (Do not fear)
Do not fear
Night never ending
The weapons we bring are our souls
You know, You know
You know what it means to feel real
So rise up, claim the sky
We fight, We fight
Night never ending
Night never ending
The weapons we bring are our souls
You know, you know
You know what it means to feel real
So rise up, claim the sky
We fight, we fight
Night never ending

Översättning

Patetisk, löjlig
Din strävan efter graden har inte gett dig något
Inget att visa att du var här (vi är inte här)
Om du ger upp
Din blodlinje kommer att misslyckas
Du kämpade för ingenting
Ingenting kan skada dig utom rädsla (frukta inte)
Var inte rädd
Natten slutar aldrig
Vapnen vi tar med är våra själar
Du vet, du vet
Du vet vad det innebär att känna sig verklig
Stå upp, hävda himlen
Vi slåss, Vi slåss
Natten slutar aldrig
Natten slutar aldrig
Vapnen vi tar med är våra själar
Du vet, du vet
Du vet vad det innebär att känna sig verklig
Stå upp, hävda himlen
Vi slåss, vi slåss
Natten slutar aldrig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *