Artist avatar - Låttitel let it burn

Text och översättning: avatar - let it burn. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av avatar! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i avatar och se vilka fler låtar vi har av avatar i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

You feel a sudden pain
The night turns bright as day
This shit is going straight out of your mind
You start to feel afraid
It is the price you pay
To get the thrill you need to stay alive
Let it burn
Between the cuts and cries
You'll find a way to die
Just take a sip and twist it like a knife
A city full of sound
Too late to turn around
You need to flee the light to save your life
You like when it hurts?
Let it burn
Let it burn
You ain't sure what came first
Was it your flame or thirst?
You need to please them both to put you out
Another wasted youth
You thought you'd seen the truth
We need to find a voice to help you shout
I like when it hurts
Let it burn
Let it burn, let it burn, let it burn
Let it burn, let it burn, let it burn
I like when it hurts, let it burn

Översättning

Du känner en plötslig smärta
Natten blir ljus som dag
Den här skiten går rakt ut ur ditt sinne
Du börjar känna dig rädd
Det är det pris du betalar
För att få spänningen måste du hålla dig vid liv
Låt det brinna
Mellan skär och gråt
Du hittar ett sätt att dö
Ta bara en klunk och vrid den som en kniv
En stad full av ljud
För sent att vända
Du måste fly från ljuset för att rädda ditt liv
Gillar du när det gör ont?
Låt det brinna
Låt det brinna
Du är inte säker på vad som kom först
Var det din låga eller törst?
Du måste glädja dem båda för att sätta ut dig
En annan bortkastad ungdom
Du trodde att du hade sett sanningen
Vi måste hitta en röst som hjälper dig att skrika
Jag gillar när det gör ont
Låt det brinna
Låt det brinna, låt det brinna, låt det brinna
Låt det brinna, låt det brinna, låt det brinna
Jag gillar när det gör ont, låt det brinna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *