• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • avatar – hymn to the ancient ones

Artist avatar - Låttitel hymn to the ancient ones

Text och översättning: avatar - hymn to the ancient ones. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av avatar! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i avatar och se vilka fler låtar vi har av avatar i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Calling upon the Ancient Ones
Lords of a Time before memory
Calling upon Ninnghizhidda, serpent of the deep
The time of the entering of the Gods has begun!
The time of breaking through the gates has begun!
The Sign of the elder Gods has failed
Let the earth turn black, Oh mighty queen of Death Ereshkigal
With the glance of the death, they will Kill and Reward
Iak Sakkak, Ishmiggarah, Kutulu
No spell will keep them out
Ia Ia Ia Io Io Io
They are the Lords of Darkness, masters of Magicians
They are before creation, they are the Ancient Ones
Chaos, dreams of Tiamat will become reality
Dog-faced demons will live between the fog of eternity
The time of the entering of the Gods has begun!
The time of breaking through the gates has begun!

Översättning

Kallar på de forntida
Lords of a Time före minnet
Kallar på Ninnghizhidda, djupets orm
Tiden för gudarnas inträde har börjat!
Tiden för att bryta igenom portarna har börjat!
De äldre gudarnas tecken har misslyckats
Låt jorden bli svart, Åh mäktiga drottning av Ereshkigal
Med dödens blick kommer de att döda och belöna
Iak Sakkak, Ishmiggarah, Kutulu
Ingen trollformel kommer att hålla dem borta
Ia Ia Ia Io Io Io
De är mörkerens herrar, magikerns mästare
De är före skapelsen, de är de forntida
Kaos, drömmar om Tiamat kommer att bli verklighet
Hundar inför demoner kommer att leva mellan evighetens dimma
Tiden för gudarnas inträde har börjat!
Tiden för att bryta igenom portarna har börjat!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *