• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • avatar – emperors of the night

Artist avatar - Låttitel emperors of the night

Text och översättning: avatar - emperors of the night. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av avatar! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i avatar och se vilka fler låtar vi har av avatar i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

The light has killed my deepest emotions
My thoughts are as snowed winterfields
I am one with the pit, enemy of the Sun
Immortal is what I will become
I fear the day, Live by the Shadows of Mephistopheles
We became the Emperors Of the Night,
The destroyers of the crucifix
On lonely nights I dance with the Wintershadows
And satisfy my deepest Desires
Evil powers Bestow upon me and feast with me,
The powers of the Thorned Moon Nanna is with us
Emperors of the Night
I open my arms, cold winds blow through my Soul
My eyes look into the Black mirror
Now I see it clear, eternal Darkness shines
Through the gate, I will Follow...
Hate lives by my side, vengeance is my Desire
I drink your Blood From the Chalice of Abaddon
I howl as a Wolf of Fenriz
I belong to the eternal Shadows
Emperors Of The Night

Översättning

Ljuset har dödat mina djupaste känslor
Mina tankar är som snöiga vinterfält
Jag är en med gropen, solens fiende
Odödlig är vad jag kommer att bli
Jag är rädd för dagen, Live by the Shadows of Mephistopheles
Vi blev nattens kejsare,
Krucifixets förstörare
På ensamma nätter dansar jag med Wintershadows
Och tillgodose mina djupaste önskningar
Onda krafter skänker mig och festar med mig,
Thorned Moon Nanna befogenheter är med oss
Emperors of the Night
Jag öppnar armarna, kalla vindar blåser genom min själ
Mina ögon tittar in i den svarta spegeln
Nu ser jag det klart, evigt mörker lyser
Genom porten kommer jag att följa ...
Hat lever vid min sida, hämnd är min önskan
Jag dricker ditt blod från Abaddons kalk
Jag ylar som en varg av Fenriz
Jag tillhör de eviga skuggorna
Emperors of the Night

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *