Artist auryn - Låttitel stuttering

Text och översättning: auryn - stuttering. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av auryn! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i auryn och se vilka fler låtar vi har av auryn i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I'm stuttering. You left and I couldn't breathe.
I was petrified that you could see
when we were not right.
Yeah, but you could read right between the lines.
Every word I'd say...you knew exactly
Every time I'd pray...that only you would have me
Every promise made...is nothing but history.
I'm stuttering. You left and I couldn't see.
So I denied that you were free.
Yeah, but even I had to let you be.
I had to let you be.
Every word I'd say...you knew exactly
Every time I'd pray...that only you would have me
Every promise made...is nothing but history
But you are mine.

Översättning

Jag stammar. Du gick och jag kunde inte andas.
Jag var förstenad över att du kunde se
när vi inte hade rätt.
Ja, men du kunde läsa mellan raderna.
Varje ord jag skulle säga ... du visste exakt
Varje gång jag ber ... att bara du skulle ha mig
Varje löfte som görs ... är inget annat än historia.
Jag stammar. Du gick och jag kunde inte se.
Så jag förnekade att du var fri.
Ja, men även jag var tvungen att låta dig vara.
Jag var tvungen att låta dig vara.
Varje ord jag skulle säga ... du visste exakt
Varje gång jag ber ... att bara du skulle ha mig
Varje löfte som görs ... är inget annat än historia
Men du är min.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *