Artist auryn - Låttitel same old song

Text och översättning: auryn - same old song. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av auryn! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i auryn och se vilka fler låtar vi har av auryn i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

(Verse 1)
As we sit in motion and contemplate what we already knew.
I have this notion that Im not getting through.
No Im not getting through.
(Pre-Chorus)
It seems whenever that we stay together, we would say forever.
But it was not really true.
It seems whenever that we stay together, we would say forever.
But it was not really true, no not really true.
(Chorus)
Same old song is wearing thin.
How many times can I hear it end?
Same old song of where I stand.
How many lines can be unplanned?
Same old song that I cant take.
How much hurt can we create?
Same old song of where Ive been.
How many times can I hear it end?
(Verse 2)
And as we sit in motion, we talk of things that we already knew.
I have this notion that Im not getting through and Im not getting you.
(Pre-Chorus)
It seems so often were too hard to soften.
With our feelings locked in tight in a tomb.
It seems so often were too hard to soften.
With our feelings locked in tight in a tomb.
But youre right in the room.
(Chorus Twice)
Same old song is wearing thin.
How many times can I hear it end?
Same old song of where I stand.
How many lines can be unplanned?
Same old song that I cant take.
How much hurt can we create?
Same old song of where Ive been.
How many times can I hear it end?

Översättning

(Vers 1)
När vi sitter i rörelse och funderar över vad vi redan visste.
Jag har denna uppfattning att jag inte kommer igenom.
Nej, jag kommer inte igenom.
(Förkör)
Det verkar som om vi stannar tillsammans, skulle vi säga för alltid.
Men det var inte riktigt sant.
Det verkar som om vi stannar tillsammans, skulle vi säga för alltid.
Men det var inte riktigt sant, nej inte riktigt sant.
(Kör)
Samma gamla låt är tunn.
Hur många gånger kan jag höra att det slutar?
Samma gamla sång där jag står.
Hur många linjer kan inte planeras?
Samma gamla låt som jag inte kan ta.
Hur mycket ont kan vi skapa?
Samma gamla sång där jag har varit.
Hur många gånger kan jag höra att det slutar?
(Vers 2)
Och när vi sitter i rörelse talar vi om saker som vi redan visste.
Jag har denna uppfattning att jag inte kommer igenom och jag inte får dig.
(Förkör)
Det verkar så ofta var för svårt att mjuka upp.
Med våra känslor låsta i en grav.
Det verkar så ofta var för svårt att mjuka upp.
Med våra känslor låsta i en grav.
Men du är precis i rummet.
(Chorus Twice)
Samma gamla låt är tunn.
Hur många gånger kan jag höra att det slutar?
Samma gamla sång där jag står.
Hur många linjer kan inte planeras?
Samma gamla låt som jag inte kan ta.
Hur mycket ont kan vi skapa?
Samma gamla sång där jag har varit.
Hur många gånger kan jag höra att det slutar?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *