Artist auryn - Låttitel love taxi

Text och översättning: auryn - love taxi. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av auryn! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i auryn och se vilka fler låtar vi har av auryn i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Motor's running
Give me the green light
Rock you! Shock you
Over the limit!
Now your body's gunning,
Knocking me over.
Better get you
Down to business.
I know you don't wanna go slow.
(Oh, Oh)
Turn the music up and to the road.
(Oh, Oh)
Wonder why you go with the flow.
(Oh, Oh)
We're heating up the meter's 'bout to blow.
Ok, we're in the right direction.
All night driving in perfection.
Feel it rising in the air, just sweet.
Only now I'll take you there, let's go!
(Oh, Oh)
Jump in the back seat!
(Oh, Oh)
I'll be your love taxi.
(Oh, Oh)
Lock down the city.
(Oh, Oh)
I'll be your love taxi!
You're my mission;
Wherever you want,
I'll take you, make you
Scream for more.
You know it's you decision,
Standing ready
Gonna please you, tease you,
Knocking down your door.
I know you don't wanna go slow.
(Oh, Oh)
Turn the music up and to the road.
(Oh, Oh)
Wonder why you go with the flow.
(Oh, Oh)
We're heating up the meter's 'bout to blow.
Ok, we're in the right direction.
All night driving in perfection.
Feel it rising in the air, just sweet.
Only now I'll take you there, let's go!
(Oh, Oh)
Jump in the back seat!
(Oh, Oh)
I'll be your love taxi.
(Oh, Oh)
Lock down the city.
(Oh, Oh)
I'll be your love taxi!
And you know I'll take you
Anywhere you wanna go.
[take you anywhere]
I could drive you out, It's something
That I'm thinking of.
To the stars up in the sky,
Till it takes you running high,
Till I see the sparkle in your eyes.
Ok (Oh)
All night (all night)
Feel it rising (feel the rising-up)
Only now I'll take you there.
Take my hand!
Jump in the back seat!
I'll be your love taxi.
Lock down the city.
I'll be your love taxi!
Jump in the back seat!
(Oh, Oh)
I'll be your love taxi.
(Oh, Oh)
Lock down the city.
(Oh, Oh)
I'll be your love taxi!
(I'll be yout love taxi, yeah!)

Översättning

Motorn är igång
Ge mig grönt ljus
Vagga dig! Chocka dig
Över gränsen!
Nu är din kropp gunning,
Slår mig över.
Bättre få dig
Fram till affärer.
Jag vet att du inte vill gå långsamt.
(Åh, Åh)
Vrid musiken upp och till vägen.
(Åh, Åh)
Undrar varför du går med flödet.
(Åh, Åh)
Vi värmer upp mätarens anfall att blåsa.
Okej, vi är i rätt riktning.
Hela natten kör i perfektion.
Känn att den stiger i luften, bara söt.
Först nu tar jag dig dit, låt oss gå!
(Åh, Åh)
Hoppa i baksätet!
(Åh, Åh)
Jag ska bli din kärleks taxi.
(Åh, Åh)
Lås ner staden.
(Åh, Åh)
Jag ska vara din kärleks taxi!
Du är mitt uppdrag;
Var du vill,
Jag tar dig, gör dig
Skrik efter mer.
Du vet att det är ditt beslut,
Står redo
Kommer att behaga dig, reta dig,
Slår ner din dörr.
Jag vet att du inte vill gå långsamt.
(Åh, Åh)
Vrid musiken upp och till vägen.
(Åh, Åh)
Undrar varför du går med flödet.
(Åh, Åh)
Vi värmer upp mätarens anfall att blåsa.
Okej, vi är i rätt riktning.
Hela natten kör i perfektion.
Känn att den stiger i luften, bara söt.
Först nu tar jag dig dit, låt oss gå!
(Åh, Åh)
Hoppa i baksätet!
(Åh, Åh)
Jag ska bli din kärleks taxi.
(Åh, Åh)
Lås ner staden.
(Åh, Åh)
Jag ska bli din kärleks taxi!
Och du vet att jag tar dig
Vart du än vill.
[tar dig vart som helst]
Jag kan driva dig ut, det är något
Det tänker jag på.
Till stjärnorna uppe på himlen,
Till det tar dig högt,
Till jag ser gnistan i dina ögon.
Ok (Åh)
Hela natten (hela natten)
Känn det stiga (känn uppväxten)
Först nu tar jag dig dit.
Ta min hand!
Hoppa i baksätet!
Jag ska bli din kärleks taxi.
Lås ner staden.
Jag ska bli din kärleks taxi!
Hoppa i baksätet!
(Åh, Åh)
Jag ska bli din kärleks taxi.
(Åh, Åh)
Lås ner staden.
(Åh, Åh)
Jag ska bli din kärleks taxi!
(Jag kommer att älska taxi, ja!)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *