Artist atrox - Låttitel unsummoned

Text och översättning: atrox - unsummoned. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av atrox! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i atrox och se vilka fler låtar vi har av atrox i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Now is the third season
The season I don't long
Cause it is here
And you are gone
You were the Incubus
Who raped my sleeping mind
Awake - pain was the master
I crawled in a chasm
But now
Unsown seeds germinate
Unplanted trees bear fruits
The spell is broken
Unsummoned reveries gather
Unwinged thoughts fly
Wind rapidly swings its arms
Takes fruits from the trees
And flings them away
But what's ripe falls
Nevertheless
To the ground

Översättning

Nu är det tredje säsongen
Säsongen längtar jag inte
För det är här
Och du är borta
Du var inkubusen
Vem våldtog mitt sovande sinne
Vakna - smärta var mästaren
Jag kröp i en avgrund
Men nu
Osädda frön gro
Obeplanterade träd bär frukt
Förtrollningen är trasig
Omfattade vördnader samlas
Ovunna tankar flyger
Vinden svänger snabbt med armarna
Tar frukt från träden
Och slänger dem bort
Men vad som är moget faller
Ändå
Till marken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *