Artist atrox - Låttitel the air shed tears

Text och översättning: atrox - the air shed tears. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av atrox! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i atrox och se vilka fler låtar vi har av atrox i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Clouds of grief sweeps across the horizon
Drowning in crimson glory
Decayed remembrance of an ancient era
The fog of the ocean will always encounter itself
The air shed tears, from eternityis mighty well
An the distance, a mournful cry
Passed on by a guest of wind
A soul of solitude
Forsaken, forgotten
Crossing the bridge
A soul of solitude
Forsaken, forgotten
Crossing the bridge

Översättning

Moln av sorg sveper över horisonten
Drunknar i rödbrun ära
Förfallet minne av en gammal era
Havets dimma kommer alltid att möta sig själv
Luften tappade tårar, från evighet är mäktigt bra
Ett avstånd, ett sorgligt skrik
Vidarebefordras av en vindgäst
En ensamhet
Förgiven, glömd
Korsar bron
En ensamhet
Förgiven, glömd
Korsar bron

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *