Artist atrox - Låttitel methods of survival

Text och översättning: atrox - methods of survival. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av atrox! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i atrox och se vilka fler låtar vi har av atrox i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

At times I'm so preoccupied running
I forget paying attention to where I'm going
At times I'm so busy reaching ecstacy
I forget paying attention to all other needs
We've all got our methods of survival
These are mine
Shoo away the annoying dandelion seeds
Chase a katzenjammer violin up a tree
Startle the birds so they take off
With the entire lake in their feathers
At times I'm so busy avoiding trouble
I forget paying attention to what I miss out on
These everchanging methods of survival
I may be too deep into the darkside
But I know we need to be a bit naive as well
One thing though - how to regain naivete
When already cynical?
Have some bittersweets
They're good for you
Please help yourself to some bittersweets and light refreshments
Paper aeroplanes crash into bottles spilling wine
On flies hanging around washing their hands
Maud lin flies reel all over the table when suddenly
A turreen of soup tips over as the cloth woos
and stretches for the sheets on the clothes line
I need my escapism
I'll hold on to it till I learn new methods of survival
Somehow somehere sometime it will all be good

Översättning

Ibland är jag så upptagen av att springa
Jag glömmer att vara uppmärksam på vart jag ska
Ibland är jag så upptagen med att nå extas
Jag glömmer att ta hänsyn till alla andra behov
Vi har alla våra överlevnadsmetoder
Dessa är mina
Skjut bort de irriterande maskrosfrön
Jaga en katzenjammerfiol uppåt ett träd
Skrämma fåglarna så att de tar fart
Med hela sjön i fjädrarna
Ibland är jag så upptagen med att undvika problem
Jag glömmer att vara uppmärksam på vad jag missar
Dessa ständigt förändrade metoder för överlevnad
Jag kanske är för djupt inuti mörkret
Men jag vet att vi måste vara lite naiva också
En sak dock - hur man återfår naivitet
När redan cyniskt?
Har lite bittergodis
De är bra för dig
Vänligen hjälp dig själv med några bittersötsaker och lättare förfriskningar
Pappersflygplan kraschar in i flaskor som spelar vin
På flugor som hänger runt och tvättar händerna
Maud lin flugor rullar över bordet när det plötsligt
En turreen av soppa tippar över som duken
och sträcker sig efter lakan på klädstrecket
Jag behöver min flykt
Jag håller fast vid det tills jag lär mig nya metoder för överlevnad
På något sätt någonstans någon gång kommer allt att vara bra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *