Artist atrox - Låttitel look further

Text och översättning: atrox - look further. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av atrox! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i atrox och se vilka fler låtar vi har av atrox i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

In the shade, in the cold, a grey pastry, a sallow dough. A giant lump of some /&%/ substance.
Wallowing in an over-sized glass jar. Quivering, gurgling. Reminding of muddy aspic. It looks so "/)&/"%. It makes me feel so ?)#/&?=`*,
Like a giant mite about to burst after gorging ichor. Taking *&()?*#"%& shapes. Stretching flabby limbs. Worming out of the jar
towards the yellow light.
Excreting a trail of milky pus through the surface rendering.
Outgrowths form in no time, falling off. Tongues emerging from the orifices. Froth and drool drying up as all crumbles away. The pus
smouldering and steaming off.
Looking is not seeing is not understanding is not believing is not agreeing. It looks so *%#()=. It swells, it grows, it expands. I
think it will #/[email protected](?.
Waiting is not longing is not hurting is not bleeding in a world trapped in a world trapped in a world. The dough's gurgle ceasing
with the yellow rays scorching it. It's throwing a crust, which cracks and unpeels, reminding of flocks of mangy dogs running downhill.
The two of us can't coexist.

Översättning

I skuggan, i kylan, ett grått bakverk, en sallow deg. En jätte klump av något / &% / ämne.
Att välta sig i en överdimensionerad glasburk. Skälvande, gurglande. Påminnelse om lerig aspic. Det ser så ut "/) & /"%. Det får mig att känna mig så?) # / &? = `*,
Som en gigantisk kvalster som snart brister efter att ha gorgat ichor. Tar * & ()? * # "% & Former. Sträcker slappa lemmar. Avmaskar ur burken
mot gult ljus.
Utsöndrar ett spår av mjölkaktig pus genom ytan.
Utväxt bildas på nolltid och faller av. Tungor som dyker upp från öppningarna. Skum och dregla torkar upp när allt smuler bort. Pus
ulmer och ångar av.
Att se är att inte se är att inte förstå är att inte tro är inte överens. Det ser ut så *% # () =. Det sväller, det växer, det expanderar. Jag
tror att det kommer # / $ L @ (?.
Att vänta är inte längtan är inte ont, det blöder inte i en värld som är instängd i en värld som är instängd i en värld. Degens gurgla upphör
med de gula strålarna som bränner det. Det kastar en skorpa, som spricker och lossnar, påminner om flockar av mangy hundar som springer nedför.
Vi två kan inte samexistera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *