Artist atrox - Låttitel heartquake

Text och översättning: atrox - heartquake. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av atrox! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i atrox och se vilka fler låtar vi har av atrox i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

How I'd love to experience a heartquake
But oh so afraid it will end up with a heartache
These untimely little deaths
Would leave me out of breath
Life would flash before my eyes
You might become a liability
And I a reliability
Still I'd know how it feels
The absence
Is highly present
It smothers me
Absorbs me like a black hole
The absence of longing
Fills up time and space
Tons and tons of emptiness
Weigh upon me
You're a bumpkin groping and falling
But you're my pumpkin prescious adoring
Wish for you to say it
First
Better to have failed in true love
Than never knowing what you long for
Better to feel pain
Than to feel nothing

Översättning

Hur skulle jag gärna uppleva en hjärtbävning
Men åh så rädd att det kommer att sluta med en hjärtesorg
Dessa alltför små dödsfall
Skulle lämna mig andfådd
Livet skulle blinka framför mina ögon
Du kan bli en skuld
Och jag är en tillförlitlighet
Ändå skulle jag veta hur det känns
Frånvaron
Är mycket närvarande
Det krossar mig
Absorberar mig som ett svart hål
Frånvaron av längtan
Fyller tid och rum
Massor av tomhet
Väg mig
Du är en hump som famlar och faller
Men du är min pumpa-medvetna tillbedjan
Jag önskar att du säger det
Först
Bättre att ha misslyckats i sann kärlek
Än att aldrig veta vad du längtar efter
Bättre att känna smärta
Än att känna ingenting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *