Artist atrox - Låttitel changeling

Text och översättning: atrox - changeling. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av atrox! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i atrox och se vilka fler låtar vi har av atrox i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Do not leave. Leave me weak. Do not leave me alone with this loony they say is me.
A mooncalf - I am in panic, I am manic. A changeling. Pinioned, crippled. I am, believe.
I can't come to terms with the terrestrials. I can't come to terms with me.
A lifetime's worth of tears gathered up in me. I've been on the verge of tears all my life. How can you be me?
I'm postponing my life again as so many times before. Self-pity is my substitute for others mercy. Contempt is my comfort.

Översättning

Gå inte. Lämna mig svag. Låt mig inte vara ensam med denna loony som de säger är mig.
En månskalv - jag är i panik, jag är manisk. En växling. Knappad, förlamad. Tror jag.
Jag kan inte komma överens med marken. Jag kan inte komma överens med mig.
En livstids tårar samlades i mig. Jag har varit på randen till tårar hela mitt liv. Hur kan du vara jag?
Jag skjuter upp mitt liv igen som så många gånger tidigare. Självmedlåtande är min ersättning för andras barmhärtighet. Förakt är min tröst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *