Artist as it stands - Låttitel deceit

Text och översättning: as it stands - deceit. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av as it stands! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i as it stands och se vilka fler låtar vi har av as it stands i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I'd like to tell you what's on her mind her deceitful ways and all her lies, but I don't know what she's gonna do next when you turn your head.
What turned you onto her last night? was it the look that she gave you? or something that she said was it me? where did she go?
She's looking at you, she's looking at me What did she say?
Not much I wanted to hear not much she needed to say
What turned you onto her last night? Was it the look that she gave you? Or something that she said, now she turns her head in shame and she is the one to blame I don't think she could waste my time she's looking at you she's looking at me what did she say? where did she go?

Översättning

Jag skulle vilja berätta vad hon tänker på hennes bedrägliga sätt och alla hennes lögner, men jag vet inte vad hon ska göra nästa gång du vänder på huvudet.
Vad vände dig mot henne igår kväll? var det utseendet som hon gav dig? eller något som hon sa var det jag? vart gick hon?
Hon tittar på dig, hon tittar på mig Vad sa hon?
Inte mycket jag ville höra inte mycket hon behövde säga
Vad vände dig mot henne igår kväll? Var det utseendet hon gav dig? Eller något som hon sa, nu vänder hon huvudet i skam och det är hon som ska skylla. Jag tror inte att hon kunde slösa bort min tid hon tittar på dig, hon tittar på mig vad sa hon? vart gick hon?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *