• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • antonio carlos jobim – bonita

Artist antonio carlos jobim - Låttitel bonita

Text och översättning: antonio carlos jobim - bonita. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av antonio carlos jobim! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i antonio carlos jobim och se vilka fler låtar vi har av antonio carlos jobim i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

What can I say to you, Bonita
What magic words would capture you
Like a soft evasive mist you are, Bonita
You fly away when love is new
What do you ask of me, Bonita
What part do you want me to play
Shall I be the clown for you, Bonita
I will be anything you say
Bonita, don't run away, Bonita
Bonita, don't be afraid to fall in love with me
I love you, I tell you, I love you, I love you, Bonita
If you love me, life would be beautiful, Bonita
I love you, I tell you, I love you, I love you, Bonita
If you love me, life would be beautiful, Bonita

Översättning

Vad kan jag säga till dig, Bonita
Vilka magiska ord skulle fånga dig
Som en mjuk undvikande dimma är du, Bonita
Du flyger iväg när kärleken är ny
Vad frågar du om mig, Bonita
Vilken roll vill du att jag ska spela
Ska jag vara clownen för dig, Bonita
Jag kommer att vara allt du säger
Bonita, spring inte iväg, Bonita
Bonita, var inte rädd för att bli kär i mig
Jag älskar dig, jag säger dig, jag älskar dig, jag älskar dig, Bonita
Om du älskar mig skulle livet vara vackert, Bonita
Jag älskar dig, jag säger dig, jag älskar dig, jag älskar dig, Bonita
Om du älskar mig skulle livet vara vackert, Bonita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *