• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • Antonello Venditti – Scusa devo andare via

Artist Antonello Venditti - Låttitel Scusa devo andare via

Text och översättning: Antonello Venditti - Scusa devo andare via. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av Antonello Venditti! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven A i Antonello Venditti och se vilka fler låtar vi har av Antonello Venditti i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Questo è un giorno in cui la luna
si confonde con la strada, e va veloce.
La violenza del mattino lascia il posto
alla tristezza della sera
e San Lorenzo chiede ancora un'altra canzone d'amore.
Ma scusa devo andare via Roma
Roma dimmi chi sei.
Roma dimmi, dimmi , dimmi che vuoi.
Non vedi le mie mani,
le mie mani chiuse a chiave nelle tasche
Non la senti questa voce,
questa maledetta voce che non vuole uscire.
Ma dentro me soltanto, soltanto la voglia di un'altra canzone
Ma scusa devo andare via Roma
Roma dimmi chi sei.
Roma dimmi, dimmi, dimmi che vuoi
e San Lorenzo chiede la solita storia d'amore
Ma scusa devo andare via Roma
Roma dimmi chi sei
Roma dimmi, dimmi, dimmi che vuoi. 

Översättning

Det här är en dag då månen
blandas ihop med vägen och rör sig hastigt.
Morgonens våld lämnar en plats åt
sorgen till kvällen.
Och San Lorenzo (stadsdel i Rom) anropar ännu en kärlekssång.
Men förlåt mig jag måste vidare Rom
Rom säg mig vart du är
Rom säg mig, säg mig, säg mig vad du vill.
Du säger inte mina händer,
mina händer som är låsta i fickorna
Du hör inte den här rösten,
den här förbannade rösten som inte vill ut.
Men inom mig finns bara, bara längtar efter en till sång.
Men förlåt mig jag måste vidare Rom
Rom säg mig vart du är
Rom säg mig, säg mig, säg mig vad du vill.
Och San Lorenzo ropar efter den vanliga kärlekshistorien
Men förlåt mig jag måste vidare Rom
Rom säg mig vart du är
Rom säg mig, säg mig, säg mig vad du vill. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *