• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • antichrisis – requiem ex shid

Artist antichrisis - Låttitel requiem ex shid

Text och översättning: antichrisis - requiem ex shid. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av antichrisis! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i antichrisis och se vilka fler låtar vi har av antichrisis i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

And will the vows be heard
Of immortal desire
A breathtaking darkness
Into the abyss we dive
As you were mine
And as memories fade
Just like trails of smoke
On a midwinter's night
You kept holding me tight
As you were mine
On came the nights
When stormclouds veiled the skies
All heavens stood still
And all the words did collide
"Forgive me - I failed!"
Lovelorn I will die
Nothing more than a dream
That you were mine
And when the time has come
Everything ends
But this love of ours
It leaves us behind
As you were mine
In my cold white hands
A lover's bequest
There were stars on our side
Oh Eva - just one last caress
For you were mine
"My friend: The most precious gift",
Said the fool,
"Is a love that follows no rule!
There's no use in turning away!
So why are you turning away?"

Översättning

Och kommer löften att höras
Av odödlig lust
Ett hisnande mörker
I avgrunden dyker vi
Som du var min
Och när minnena bleknar
Precis som spår av rök
På en midvinternatt
Du höll mig hårt
Som du var min
På kom nätterna
När stormmoln döljer himlen
Alla himlar stod stilla
Och alla orden kolliderade
"Förlåt mig - jag misslyckades!"
Lovelorn Jag kommer att dö
Inget mer än en dröm
Att du var min
Och när tiden är inne
Allt slutar
Men vår kärlek
Det lämnar oss bakom
Som du var min
I mina kalla vita händer
En älskares arv
Det fanns stjärnor på vår sida
Åh Eva - bara en sista smek
För du var min
"Min vän: Den mest värdefulla gåvan",
Sa dåren,
"Är en kärlek som inte följer någon regel!
Det går inte att vända sig bort!
Så varför vänder du dig bort? "

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *