• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • anthrax – this battle chose us

Artist anthrax - Låttitel this battle chose us

Text och översättning: anthrax - this battle chose us. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av anthrax! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i anthrax och se vilka fler låtar vi har av anthrax i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

You give them hell
Straight to the chin
If you can't win
Their hearts and minds
On the first try
Up and say aye
Aye
They'll listen
Fires are raging and the sirens scream
And your pathetic life has run out of road
If you were offered eternity
Would it slip through your fingers to wicked to hold?
Rebel
Backslider
Reach higher
You give them hell
You give them
Hell this ain't no warning
You give'em hell because you must
It's a long hard road we're walking
Because this battle chose us
(You give them hell)
This battle chose us
This battle chose us
A gang of blood
And by killing so distilling
A simple plan
Never settle our true mettle
Yeah
They'll listen
Fires are raging and the sirens scream
And your pathetic life has run out of road
If you were offered eternity
Would it slip through your fingers to wicked to hold?
Rebel
Backslider
Reach higher
You give them hell
You give them
Hell this ain't no warning
You give'em hell because you must
It's a long hard road we're walking
Because this battle chose us
(You give them hell)
This battle chose us
This battle chose us
Hell, you give them hell
Hell you give them hell
You can't choose your battles, you can't choose your battles, this battle chose us
You can't choose your battles, you can't choose your battles, this battle chose us (you give'em hell)
This battle chose us, you can't choose your battles (you give'em hell)
This battle chose us, you can't choose your battles (you give'em hell)
This battle chose us, you can't choose your battles (you give'em hell)
This battle chose us
Battle

Översättning

Du ger dem fan
Rakt mot hakan
Om du inte kan vinna
Deras hjärtan och sinnen
Vid första försöket
Upp och säg aye
Ja
De lyssnar
Bränder rasar och sirenerna skriker
Och ditt patetiska liv har gått slut
Om du erbjöds evigheten
Skulle det glida genom fingrarna till onda att hålla?
Rebell
Avfälling
Nå högre
Du ger dem fan
Du ger dem
Helvete är det ingen varning
Du ger dem helvete för att du måste
Det är en lång hård väg vi går
Eftersom denna strid valde oss
(Du ger dem helvete)
Denna strid valde oss
Denna strid valde oss
Ett gäng blod
Och genom att döda så destillerande
En enkel plan
Lös aldrig vår sanna sak
Ja
De lyssnar
Bränder rasar och sirenerna skriker
Och ditt patetiska liv har gått slut
Om du erbjöds evigheten
Skulle det glida genom fingrarna till onda att hålla?
Rebell
Avfälling
Nå högre
Du ger dem fan
Du ger dem
Helvete är det ingen varning
Du ger dem helvete för att du måste
Det är en lång hård väg vi går
Eftersom denna strid valde oss
(Du ger dem helvete)
Denna strid valde oss
Denna strid valde oss
Fan, du ger dem fan
Fan du ger dem fan
Du kan inte välja dina strider, du kan inte välja dina strider, den här striden valde oss
Du kan inte välja dina strider, du kan inte välja dina strider, den här striden valde oss (du ger dem helvete)
Den här striden valde oss, du kan inte välja dina strider (du ger dem helvete)
Den här striden valde oss, du kan inte välja dina strider (du ger dem helvete)
Den här striden valde oss, du kan inte välja dina strider (du ger dem helvete)
Denna strid valde oss
Slåss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *