Artist anthrax - Låttitel the giant

Text och översättning: anthrax - the giant. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av anthrax! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i anthrax och se vilka fler låtar vi har av anthrax i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I'll never change, I stay the same
It's not so bad, I'm Dr. Strange
My broken heart, I have to face
My broken heart, hell's on its way
My time to start, procrastinate
I feel alive, I fucking hate
There's nothing left, there's nothing right
If there's no point, why do we fight?
Welcome to my vicious circle
Trying to escape, break out
Playing with my knife until it cuts me
Giant walking, no more talking
In my way and one way out
Fighting me forever, I'll break the giant down
Caught between the lines of right and wrong, yeah
Caught between the things that I don't know
Up and down the mountain climbing, climbing
Drowning in a ocean to find my soul
I have to win, I never lose
I'll have my way, you have to choose
War all the time, so fucking fierce
War all the time, what do I fear?
The giant walks, the giant eats
Out of control, the giant beats
And breaks you down, with all your might
With nothing left and still I fight
Welcome to my vicious circle
Trying to escape, break out
Playing with my knife until it cuts me
Giant walking, no more talking
In my way and one way out
Fighting me forever, I'll break the giant down
Caught between the lines of right and wrong, yeah
Caught between the things that I don't know
Up and down the mountain climbing, climbing
Drowning in a ocean to find my soul
Caught between the lines of right and wrong, yeah
Caught between the things that I don't know
Up and down the mountain climbing, climbing
Drowning in a ocean to find my soul
Caught between the lines of right and wrong, yeah
Caught between the things that I don't know
Up and down the mountain climbing, climbing
Drowning in a ocean to find my soul
Caught between the lines of right and wrong, yeah
Caught between the things that I don't know
Up and down the mountain climbing, climbing
Drowning in a ocean to find my soul
Caught between the lines of right and wrong, yeah
Caught between the things that I don't know
Up and down the mountain climbing, climbing
Drowning in a ocean to find my soul

Översättning

Jag ändrar aldrig, jag förblir densamma
Det är inte så illa, jag är Dr Strange
Mitt trasiga hjärta måste jag möta
Mitt trasiga hjärta, helvetet är på väg
Min tid att börja, skjuta upp
Jag känner mig levande, jag hatar jävla
Det finns inget kvar, det finns inget rätt
Om det inte är någon mening, varför kämpar vi?
Välkommen till min onda cirkel
Försöker fly, bryta ut
Leker med min kniv tills den skär mig
Jättevandring, inte mer prata mer
På mitt sätt och en väg ut
Om jag kämpar för evigt, bryter jag ner jätten
Fångad mellan raderna rätt och fel, ja
Fångad mellan de saker som jag inte vet
Upp och ner bergsklättring, klättring
Drunknar i ett hav för att hitta min själ
Jag måste vinna, jag tappar aldrig
Jag ska ha mitt sätt, du måste välja
Krig hela tiden, så jävla hård
Krig hela tiden, vad fruktar jag?
Jätten går, jätten äter
Utan kontroll slår jätten
Och bryter ner dig, med all din kraft
Med inget kvar och fortfarande kämpar jag
Välkommen till min onda cirkel
Försöker fly, bryta ut
Leker med min kniv tills den skär mig
Jättevandring, inte mer prata mer
På mitt sätt och en väg ut
Om jag kämpar för evigt, bryter jag ner jätten
Fångad mellan raderna rätt och fel, ja
Fångad mellan de saker som jag inte vet
Upp och ner bergsklättring, klättring
Drunknar i ett hav för att hitta min själ
Fångad mellan raderna rätt och fel, ja
Fångad mellan de saker som jag inte vet
Upp och ner bergsklättring, klättring
Drunknar i ett hav för att hitta min själ
Fångad mellan raderna rätt och fel, ja
Fångad mellan de saker som jag inte vet
Upp och ner bergsklättring, klättring
Drunknar i ett hav för att hitta min själ
Fångad mellan raderna rätt och fel, ja
Fångad mellan de saker som jag inte vet
Upp och ner bergsklättring, klättring
Drunknar i ett hav för att hitta min själ
Fångad mellan raderna rätt och fel, ja
Fångad mellan de saker som jag inte vet
Upp och ner bergsklättring, klättring
Drunknar i ett hav för att hitta min själ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *