Artist anthrax - Låttitel soldiers of metal

Text och översättning: anthrax - soldiers of metal. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av anthrax! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i anthrax och se vilka fler låtar vi har av anthrax i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

We are fighting
For your lives
Uh, we are the soldiers
In the line of fire
Down in the trenches
We wait for the night
The time is approaching
We're ready to strike
We'll stop at nothing
There's no holding back
Born to raise hell
We will attack
Aah, yau
Pounding away
Tearing through flesh
Soldiers of metal
Fight to the death
Blasting the cannons
Shaking the ground
Hacking and killing
We're not fooling around
Warriors in battle
All dressed in black
A slash and a thrust
A stab in the back
The rages of fury
The cause of the fight
We're soldiers of metal
And we rule, the night
Yeah

Översättning

Vi kämpar
För dina liv
Vi är soldaterna
I eldlinjen
Ner i diken
Vi väntar på natten
Tiden närmar sig
Vi är redo att strejka
Vi stannar vid ingenting
Det finns ingen hinder
Född för att höja helvetet
Vi kommer att attackera
Aah, yau
Slår bort
Riva igenom köttet
Soldater av metall
Slåss till döden
Spränga kanonerna
Skakar marken
Hacking och dödande
Vi lurar inte
Krigare i strid
Alla klädda i svart
Ett snedstreck och en dragkraft
En stick i ryggen
Raseri av raseri
Orsaken till kampen
Vi är soldater av metall
Och vi härskar, natten
Ja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *