Artist anthrax - Låttitel now it s dark

Text och översättning: anthrax - now it s dark. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av anthrax! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i anthrax och se vilka fler låtar vi har av anthrax i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

In dreams I can rule your life, with me nothing's ever right
Sing for me up on a stage, keep your mind trapped in a cage
I'm your man I'm what you need, dance with me but never lead
One deep breath will set me free, don't you fuckin' look at me
You know that I am
One fuckin' well dressed man!
Now it's dark, but I can see
Don't you fuckin' look at me
Now it's dark, your gonna be
Exactly what I want to see
Now it's dark, Mommy
Don't you fuckin' look at me!
A sensation
Of elation
Intoxication
Now it's dark!
A candy coated existence, underneath is decadence
What was hidden you have found, made it your own battleground
Pretty, pretty don't you please, don't you fuckin' look at me
You know that I am
One fuckin' well dressed man!
I'll send you a love letter, Straight from the bottom of my heart
You'll be fucked forever, The candy coated clown's done his part
I'm your man I'm what you need, Dance with me but never lead
One deep breath will set me free, Don't you fuckin' look at me
You know that I am
One fuckin' well dressed man!

Översättning

I drömmar kan jag styra ditt liv, för mig är ingenting någonsin rätt
Sjung för mig på en scen, håll ditt sinne fast i en bur
Jag är din man, jag är vad du behöver, dansa med mig men led aldrig
Ett djupt andetag kommer att frigöra mig, kolla inte på mig
Du vet att jag är det
En jävla välklädd man!
Nu är det mörkt, men jag kan se
Titta inte på mig
Nu är det mörkt, det kommer du att bli
Exakt vad jag vill se
Nu är det mörkt, mamma
Titta inte på mig!
En känsla
Av upprymdhet
Berusning
Nu är det mörkt!
En godisbelagd existens, under är dekadens
Vad som var gömt har du hittat, gjort det till ditt eget slagfält
Vacker, vacker, snälla, snälla, titta inte på mig
Du vet att jag är det
En jävla välklädd man!
Jag skickar ett kärleksbrev direkt från mitt hjärta
Du kommer bli knullad för alltid, den godisbelagda clownen har gjort sin del
Jag är din man, jag är vad du behöver, dansa med mig men led aldrig
Ett djupt andetag kommer att frigöra mig. Titta inte på mig
Du vet att jag är det
En jävla välklädd man!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *