• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • anthrax – i m the man def uncensored version def uncensored radio version

Artist anthrax - Låttitel i m the man def uncensored version def uncensored radio version

Text och översättning: anthrax - i m the man def uncensored version def uncensored radio version. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av anthrax! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i anthrax och se vilka fler låtar vi har av anthrax i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Now we're Anthrax and we take no shit
And we don't care for writing hits
The sound you hear is what we like
I'll steal your pop-tarts like I stole your
Socks!
No man, what's the matter with you?
I'll get it the next time, I mean it
Charlie, beat the beats, the beats you beat
The only thing harder's the smell of my feet
So listen up 'cause you might get dissed
Go drain the lizard or take a
Chair!
Damn, watch the beat!
I'm on your case, I'm in your face
Kick you and your father back in place
Step up sucker, understand
Don't you know,
I'm the man! I'm the man!
I'm so bad I should be in detention!
I'm the man!
Shut up!
We've got real def rhythms and fresh new jams
And ya think we got egos but we're just hams
Scott plays stick ball and likes to skate
Frank is never on time he's always
Sleeping!
"Late!"
Drink the drinks, the drinks they drank
I put my money in the bank
They cut their crack, they offer joints
We don't do drugs, do you get our
Meaning!
"Point!" "Point!" Watch the beat!
I'm on your case, I'm in your face
Kick you and your father back in place
Step up sucker, understand
Don't you know,
I'm the man! I'm the man!
I'm bad! I'm so bad I should be in detention!
I'm the man!
Shut up!
For a heavy metal band raps a different way
We like to different and not cliche
They say rap and metal can never mix
Well all of them can suck our
Sexual organ in the lower abdominal area!
No man, it's "dicks!"
Master!
Fart the farts, the farts he farted
I pick my nose 'cause I'm retarded
Like El Duce says "smell my anal vapor"
And wipe my butt with your
Face!
"Toilet paper!" Yo, watch the beat!
I'm on your case, I'm in your face
Kick you and your father back in place
Step up sucker, understand
Don't you know,
I'm the man! I'm the man!
I'm bad! I'm so bad I should be in detention!
I'm the man!
Shut up!
So, as this rap is winding down
It's plain to see we wear the crown
You know Anthrax is number one
But we don't care, we just want to have
A festival!
"Fun" you stupid idiot!
We are the kings that all shout hell
We're like a diamond that is forever
And will remain the hardest ever
I'm so bad, it's a crime

Översättning

Nu är vi mjältbrand och vi tar inget skit
Och vi bryr oss inte om att skriva hits
Ljudet du hör är vad vi gillar
Jag stjäl dina pop-tårtor som jag stal din
Strumpor!
Nej man, vad är det med dig?
Jag får det nästa gång, jag menar det
Charlie, slå beats, beats du beat
Det enda som luktar mina fötter
Så lyssna för att du kan bli dissed
Gå tömma ödlan eller ta en
Stol!
Fan, titta på takten!
Jag är i ditt fall, jag är i ditt ansikte
Sparka dig och din far tillbaka på plats
Steg upp sugaren, förstå
Vet du inte,
Jag är mannen! Jag är mannen!
Jag är så dålig att jag borde vara i förvar!
Jag är mannen!
Håll käften!
Vi har riktiga def-rytmer och nya nya sylt
Och du tror att vi har egon men vi är bara skinkor
Scott spelar stickboll och gillar att åka skridskor
Frank är aldrig i tid, han är alltid
Sovande!
"Sent!"
Drick dryckerna, dryckerna de drack
Jag lade mina pengar i banken
De skär sin spricka, de erbjuder fogar
Vi gör inte droger, får du våra
Menande!
"Punkt!" "Punkt!" Titta på takten!
Jag är i ditt fall, jag är i ditt ansikte
Sparka dig och din far tillbaka på plats
Steg upp sugaren, förstå
Vet du inte,
Jag är mannen! Jag är mannen!
Jag är dålig! Jag är så dålig att jag borde vara i förvar!
Jag är mannen!
Håll käften!
För ett tungmetallband rappar ett annat sätt
Vi gillar olika och inte kliché
De säger att rap och metal aldrig kan blandas
Tja, alla kan suga våra
Sexuellt organ i nedre delen av buken!
Ingen man, det är "kukar!"
Bemästra!
Avlägsna farterna, de farter som han fartade
Jag tar näsan för jag är fördröjd
Som El Duce säger "lukta min anala ånga"
Och torka av min rumpa med din
Ansikte!
"Toalettpapper!" Yo, titta på takten!
Jag är i ditt fall, jag är i ditt ansikte
Sparka dig och din far tillbaka på plats
Steg upp sugaren, förstå
Vet du inte,
Jag är mannen! Jag är mannen!
Jag är dålig! Jag är så dålig att jag borde vara i förvar!
Jag är mannen!
Håll käften!
Så när den här rappen slingrar sig
Det är tydligt att vi bär kronan
Du vet att mjältbrand är nummer ett
Men vi bryr oss inte, vi vill bara ha
En festival!
"Kul" din dumma idiot!
Vi är kungarna som alla ropar helvete
Vi är som en diamant som är för alltid
Och kommer att förbli det svåraste någonsin
Jag är så dålig att det är ett brott

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *