Artist anthrax - Låttitel i am the law

Text och översättning: anthrax - i am the law. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av anthrax! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i anthrax och se vilka fler låtar vi har av anthrax i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Fifteen years in the academy
He was like no cadet they'd ever seen
A man so hard, his veins bleed ice
And when he speaks he never says it twice
They call him judge, his last name is dredd
So break the law, and you wind up dead
Truth and justice are what he's fighting for
Judge dredd the man, he is the law
Drokk it!
With gun and bike he rules the streets
And every perp he meets will taste defeat
Not even death can overcome his might
Cause dredd and anderson, they won the fight
When the sov's started the apocalypse war
Mega-city was bombed to the floor
Dredd resisted, and the judges fought back
Crushed the sov's with their counter-attack
Drokk it!
Respect the badge - he earned it with his blood
Fear the gun - your sentence may be death because
I am the law!
And you won't fuck around no more - I am the law
I judge the rich, I judge the poor - I am the law
Commit a crime I'll lock the door - I am the law
Because in mega-city... I am the law
In the cursed earth where mutants dwell
There is no law, just a living hell
Anarchy and chaos as the blood runs red
But this would change if it was up to dredd
The book of law is the bible to him
And any crime committed is a sin
He keeps the peace with his law-giver
Judge, jury, and executioner
Drokk it!
Crime - the ultimate sin
Your iso-cube is waiting when he brings you in
Law - it's what he stands for
Crime's his only enemy and he's going to war
Lead break crime - the ultimate sin
Your iso-cube is waiting when he brings you in
Law - it's what he stands for
Crime's his only enemy and he's going to war

Översättning

Femton år i akademin
Han var som ingen kadett som de någonsin hade sett
En man som är så hård att hans vener blöder is
Och när han talar säger han det aldrig två gånger
De kallar honom domare, hans efternamn är dredd
Så bryt lagen, så slutar du död
Sanning och rättvisa är det han kämpar för
Domare slog mannen, han är lagen
Drokk det!
Med pistol och cykel styr han på gatorna
Och varje perp han möter kommer att smaka nederlag
Inte ens döden kan övervinna hans makt
Eftersom dredd och anderson vann de striden
När sovjeterna startade apokalypskriget
Mega-city bombades till golvet
Dredd motstånd, och domarna kämpade tillbaka
Krossade sovjeterna med deras motattack
Drokk det!
Respektera märket - han förtjänade det med sitt blod
Frukta pistolen - din dom kan vara död på grund av
Jag är lagen!
Och du kommer inte att knulla mer - jag är lagen
Jag dömer de rika, jag dömer de fattiga - jag är lagen
Brott, jag låser dörren - jag är lagen
För i megastaden ... är jag lagen
I den förbannade jorden där mutanter bor
Det finns ingen lag, bara ett levande helvete
Anarki och kaos när blodet blir rött
Men detta skulle förändras om det var upp till muddring
Lagboken är bibeln för honom
Och alla brott som begåtts är en synd
Han håller freden med sin laggivare
Domare, jury och bödel
Drokk det!
Brott - den ultimata synden
Din iso-kub väntar när han tar dig in
Lag - det är vad han står för
Brott är hans enda fiende och han ska gå i krig
Blybrott - den ultimata synden
Din iso-kub väntar när han tar dig in
Lag - det är vad han står för
Brott är hans enda fiende och han ska gå i krig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *