Artist anthrax - Låttitel harm s way

Text och översättning: anthrax - harm s way. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av anthrax! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i anthrax och se vilka fler låtar vi har av anthrax i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Here comes the biggest asshole
That the whole world has ever seen
Watch as things turn to something
I never meant to be
Call it a side effect of my arrested development
Here with you I'm trapped, out of my element
I tear through all this wreckage
You left when you dropped the bomb
Is there something worth saving
Or do I act like nothing's wrong
The lesser of two equals gives me nothing at all
Lust and madness murder and mayhem
My whole life's been about playing
It's so surreal
Maybe that's why I touch but can't feel
Sittin' pretty as I sit up straight
Trying to find means to an end
I move into harms way
I see my face in the mirror
I feel my feet but I can't seem to walk in my shoes
When it hurts I feel closer to you
Closer than you ever knew
And the bottom line is knowing
I will die and the worms will eat me
The bottom line is knowing
Ain't no one else I can be
Running steady, smile on my face

Översättning

Här kommer det största rumpan
Det har hela världen sett
Titta på när saker vänder sig till något
Jag menade aldrig att vara det
Kalla det en bieffekt av min arresterade utveckling
Här med dig är jag fångad, ur mitt slag
Jag riva igenom allt detta vrak
Du gick när du släppte bomben
Finns det något värt att spara
Eller gör jag som ingenting är fel
Den minsta av två lika ger mig ingenting alls
Begär och galenskap mord och kaos
Hela mitt liv har handlat om att spela
Det är så surrealistiskt
Det är kanske därför jag rör men inte känner
Sittar söt när jag sitter rakt upp
Försöker hitta medel till ett mål
Jag går in i skada
Jag ser mitt ansikte i spegeln
Jag känner mina fötter men jag verkar inte gå i mina skor
När det gör ont känner jag mig närmare dig
Närmare än du någonsin visste
Och kärnan är att veta
Jag kommer att dö och maskarna kommer att äta mig
Slutsatsen är att veta
Det är ingen annan jag kan vara
Löp stadigt, ler i ansiktet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *