Artist anthrax - Låttitel h8 red

Text och översättning: anthrax - h8 red. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av anthrax! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i anthrax och se vilka fler låtar vi har av anthrax i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

So I say to you
So you look at me
What do I have to do?
And you look at me
So I say to you
You just look at me
What the hell do you see?
Do I hate you?
No, I don't think so
Words don't describe what my feelings know
Do I hate you?
No, and I refuse to go
Down to your level just to feed my ego
Do I hate you?
Yes, I got it off my chest
I hate you for making me regress
Stop, stop, stop, stop
Looking at me
What do you see?
I don't see in black and white
I see things in wrong and right
Do I hate you?
Think, it takes a man to think
And to admit his ignorance
You can't just look at my face
You can't judge me by my race
We gotta,
Stop, stop, stop, stop
What do you see?
So I say to you
Just look at me
I say to you
Different and
All this hatred
All this hatred
And do I hate you?
I can't take it
All this hatred
You may not know this
We may be different
Different but equal
Different and free
You may not know this
We may be different
Different but equal
Different and free
All this hatred
All this hatred
And do I hate you?
I can't take it
Stop this hatred
Now!
Do I hate you? do I hate you? Yes
Do I hate you and placate you? Oh
Do I hate you? do I hate you? No!!
No, I'm not that arrogant
To not admit my ignorance
And do you think I really care
When you sit there and you stare
I can't help feel sorry for you
And maybe even pity too
My answer's no and this is true
Do I hate you?!
All this hatred
All this hatred
I can't take it
All this hatred
You may not know this
We may be different
Different but equal
Different and free

Översättning

Så jag säger till dig
Så du tittar på mig
Vad måste jag göra?
Och du tittar på mig
Så jag säger till dig
Du tittar bara på mig
Vad fan ser du?
Hatar jag dig?
Nej, jag tror inte det
Ord beskriver inte vad mina känslor vet
Hatar jag dig?
Nej, och jag vägrar att gå
Ner till din nivå bara för att mata mitt ego
Hatar jag dig?
Ja, jag fick det av bröstet
Jag hatar dig för att jag fick tillbaka
Stoppa, stoppa, stoppa, stoppa
Tittar på mig
Vad ser du?
Jag ser inte i svartvitt
Jag ser saker fel och rätt
Hatar jag dig?
Tänk, det tar en man att tänka
Och för att erkänna sin okunnighet
Du kan inte bara titta på mitt ansikte
Du kan inte döma mig efter min ras
Vi måste,
Stoppa, stoppa, stoppa, stoppa
Vad ser du?
Så jag säger till dig
Titta bara på mig
jag säger till dig
Olika och
Allt detta hat
Allt detta hat
Och hatar jag dig?
Jag kan inte ta det
Allt detta hat
Du kanske inte vet det här
Vi kan vara annorlunda
Olika men lika
Olika och gratis
Du kanske inte vet det här
Vi kan vara annorlunda
Olika men lika
Olika och gratis
Allt detta hat
Allt detta hat
Och hatar jag dig?
Jag kan inte ta det
Stoppa detta hat
Nu!
Hatar jag dig? hatar jag dig? Ja
Hatar jag dig och lugnar dig? Åh
Hatar jag dig? hatar jag dig? Nej!!
Nej, jag är inte så arrogant
Att inte erkänna min okunnighet
Och tror du att jag verkligen bryr mig
När du sitter där och stirrar
Jag kan inte låta bli synd om dig
Och kanske till och med synd också
Mitt svar är nej och det är sant
Hatar jag dig ?!
Allt detta hat
Allt detta hat
Jag kan inte ta det
Allt detta hat
Du kanske inte vet det här
Vi kan vara annorlunda
Olika men lika
Olika och gratis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *