• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • anthrax – god save the queen

Artist anthrax - Låttitel god save the queen

Text och översättning: anthrax - god save the queen. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av anthrax! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i anthrax och se vilka fler låtar vi har av anthrax i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

God save the Queen
The fascist regime,
They made you a moron
A potential H-bomb.
God save the Queen
She ain't no human being.
There is no future
In England's dreaming
Don't be told what you want
Don't be told what you need.
There's no future
There's no future
There's no future for you
God save the Queen
We mean it man
We love our queen
God saves
God save the Queen
''cause tourists are money
And our figurehead
Is not what she seems
Oh God save history
God save your mad parade
Oh Lord God have mercy
All crimes are paid.
When there's no future
How can there be sin
We're the flowers
In the dustbin
We're the poison
In your human machine
We're the future
You're future
God save the Queen
We mean it man
We love our queen
God saves
God save the Queen
We mean it man
There is no future
In England's dreaming
No future
No future for you
No future for me

Översättning

Gud rädda drottningen
Den fascistiska regimen,
De gjorde dig idiot
En potentiell H-bomb.
Gud rädda drottningen
Hon är ingen människa.
Det finns ingen framtid
I Englands drömmar
Få inte veta vad du vill
Få inte veta vad du behöver.
Det finns ingen framtid
Det finns ingen framtid
Det finns ingen framtid för dig
Gud rädda drottningen
Vi menar det man
Vi älskar vår drottning
Gud räddar
Gud rädda drottningen
för att turister är pengar
Och vår galax
Är inte vad hon verkar
Åh Gud rädda historien
Gud rädda din galna parad
Åh Herre Gud, ha barmhärtighet
Alla brott betalas.
När det inte finns någon framtid
Hur kan det finnas synd
Vi är blommorna
I soptunnan
Vi är giftet
I din mänskliga maskin
Vi är framtiden
Du är framtiden
Gud rädda drottningen
Vi menar det man
Vi älskar vår drottning
Gud räddar
Gud rädda drottningen
Vi menar det man
Det finns ingen framtid
I Englands drömmar
Ingen framtid
Ingen framtid för dig
Ingen framtid för mig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *