Artist anthrax - Låttitel finale

Text och översättning: anthrax - finale. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av anthrax! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i anthrax och se vilka fler låtar vi har av anthrax i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Life can be so wonderful
Real love this time you fool
And then you wake up
And you'd chew off your own arms
Or face the only graduate from Satan's school of charm !
I hear your mama callin' you
I hear your mama callin' you
You'd better stand and face the truth boy
I hear your mama callin' you
I drink three six packs, just so I can look at your face
Finally !
You give respect, you get respect
And you just don't know your place
Finally !
You never learn, you always burn
Now I've got you off my case
Finally !
I drank three six packs, just so I could look at your face
Finally !
See ya !
Over, finished, gone, done, out !
She's not the one your married
Not the one who cared
Maybe it's her evil twin that's got you by the short hairs
Can you live without it ?
Can you be a man ?
Can you tell her take a walk and stick it up her can !
I hear your mama callin' you
I hear your mama callin' you
You'd better stand and face the truth boy
I hear your mama callin' you
I drink three six packs, just so I can look at your face
Finally !
You give respect, you get respect
And you just don't know your place
Finally !
You never learn, you always burn
Now I've got you off of my case
Finally !
I drank three six packs, just so I could look at your face
Finally !
See ya !
Over, finished, gone, done, out !
I hear your mama callin' you
I hear your mama callin' you
Now go and pack your bags we're through
I hear your mama callin' you
Rape my mind let down the wrong path
One to many rides and you crashed
Had the looks but had no class
Steal my life and taint my past
Sorry I don't mean to laugh (take it Sam)
How long have you been waiting to be set free ?
Don't you know it's easy as 1,2,3
Don't be a faggot now that's the key
Don't you know it's easy as 1,2,3
Now I'm free, now I'm free, me me me, finally !!!

Översättning

Livet kan vara så underbart
Verklig kärlek den här gången du lurar
Och då vaknar du upp
Och du skulle tugga av dina egna armar
Eller möt den enda examen från Satans charmskola!
Jag hör din mamma kallar dig
Jag hör din mamma kallar dig
Du borde stå och möta sanningspojken
Jag hör din mamma kallar dig
Jag dricker tre sex förpackningar, bara så att jag kan se på ditt ansikte
Till sist !
Du ger respekt, du får respekt
Och du vet bara inte din plats
Till sist !
Man lär sig aldrig, man bränner alltid
Nu har jag tagit bort dig från mitt fall
Till sist !
Jag drack tre sex förpackningar, bara så att jag kunde se på ditt ansikte
Till sist !
Vi ses !
Över, klar, borta, klar, ut!
Hon är inte den du gift
Inte den som brydde sig
Kanske är det hennes onda tvilling som får dig med de korta hårstrån
Kan du leva utan det?
Kan du vara en man?
Kan du berätta för henne att ta en promenad och hålla upp den kan hon kan!
Jag hör din mamma kallar dig
Jag hör din mamma kallar dig
Du borde stå och möta sanningspojken
Jag hör din mamma kallar dig
Jag dricker tre sex förpackningar, bara så att jag kan se på ditt ansikte
Till sist !
Du ger respekt, du får respekt
Och du vet bara inte din plats
Till sist !
Man lär sig aldrig, man bränner alltid
Nu har jag tagit bort dig från mitt fall
Till sist !
Jag drack tre sex förpackningar, bara så att jag kunde se på ditt ansikte
Till sist !
Vi ses !
Över, klar, borta, klar, ut!
Jag hör din mamma kallar dig
Jag hör din mamma kallar dig
Gå nu och packa dina väskor som vi har gått igenom
Jag hör din mamma kallar dig
Våldta mitt sinne svikta fel väg
En till många åkattraktioner och du kraschade
Hade utseendet men hade ingen klass
Stjäla mitt liv och smärta mitt förflutna
Tyvärr menar jag inte att skratta (ta det Sam)
Hur länge har du väntat på att bli frigjord?
Vet du inte att det är lätt som 1,2,3
Var inte en nar nu är det nyckeln
Vet du inte att det är lätt som 1,2,3
Nu är jag fri, nu är jag fri, jag mig jag, äntligen !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *