Artist anthrax - Låttitel crash

Text och översättning: anthrax - crash. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av anthrax! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i anthrax och se vilka fler låtar vi har av anthrax i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Hello world
The one, I knew you well
Hello world
Always hard to tell
When you're gonna
Take me there again
Yeah, you're gonna
Watch until the end

Översättning

Hej världen
Den, jag kände dig väl
Hej världen
Alltid svårt att säga
När du ska
Ta mig dit igen
Ja, du ska
Titta till slutet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *