• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • anthrax – caught in a mosh live live

Artist anthrax - Låttitel caught in a mosh live live

Text och översättning: anthrax - caught in a mosh live live. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av anthrax! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i anthrax och se vilka fler låtar vi har av anthrax i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Why don't you listen to me when I try to talk to you
Stop thinking of yourself, for just a second fool
Shut up, shut up, I don't wanna hear your mouth
Your mother made a monster,
Now get the hell out of my house
Bridge can't stand it for another day
I ain't gonna live my life this way
Cold sweat, my fists are clenching
Stomp, stomp, stomp the idiot convention
Which one of these words don't you understand
I'm caught in a mosh!
Talking to you is like clapping with one hand
What is it? Caught in a mosh!
What is it? Caught in a mosh!
Don't tell me how to do my job
There's the door, your name's on the knob
You're always in the way, like a beast on my back
Were you dropped as a baby, cause brains you lack
Can't stand it for another day
I ain't gonna live my life this way
Cold sweat, my fists are clenching
Stomp, stomp, stomp, the idiot convention
Which one of these words don't you understand?
I'm caught in a mosh
Talking to you, is like clapping with one hand
What is it? Caught in a mosh!
What is it? Caught in a mosh!
Think-before you speak
Or suffer for your words
Learn, to give respect
That others, give to you
Aaaaaaaaaaah, the best you can do
Hey man!
I'm trying to reason but you don't understand
Talking in circles, we'll never get it straight
Just you and me in our theater of hate
Can't stand it for another day
I ain't gonna live my life this way
Cold sweat, my fists are clenching
Stomp, stomp, stomp, the idiot convention
Which one of these words don't you understand?
I'm caught in a mosh!
Talking to you is like talking with one hand
What is it? Caught in a mosh!
What is it? Caught in a mosh

Översättning

Varför lyssnar du inte på mig när jag försöker prata med dig
Sluta tänka på dig själv, för bara en andra dår
Håll käften, håll käften, jag vill inte höra din mun
Din mamma skapade ett monster,
Ta nu helvetet ur mitt hus
Bridge tål det inte en dag till
Jag kommer inte att leva mitt liv på det här sättet
Kall svett, mina nävar kläms
Trampa, trampa, trampa idiotkonventionen
Vilket av dessa ord förstår du inte
Jag är fast i en mosh!
Att prata med dig är som att klappa med en hand
Vad är det? Fångad i en mosh!
Vad är det? Fångad i en mosh!
Berätta inte för mig hur jag ska göra mitt jobb
Det finns dörren, ditt namn är på ratten
Du är alltid i vägen, som ett odjur på ryggen
Tappades du som spädbarn, orsaka hjärnor du saknar
Kan inte stå ut för en annan dag
Jag kommer inte att leva mitt liv på det här sättet
Kall svett, mina nävar kläms
Stamp, stomp, stomp, idiotkonventionen
Vilket av dessa ord förstår du inte?
Jag är fast i en mosh
Att prata med dig är som att klappa med ena handen
Vad är det? Fångad i en mosh!
Vad är det? Fångad i en mosh!
Tänka innan du talar
Eller lida för dina ord
Lär dig att ge respekt
Att andra ger till dig
Aaaaaaaaaaah, det bästa du kan göra
Hej mannen!
Jag försöker resonera men du förstår inte
När vi pratar i cirklar får vi aldrig det
Bara du och jag i vår hattheater
Kan inte stå ut för en annan dag
Jag kommer inte att leva mitt liv på det här sättet
Kall svett, mina nävar kläms
Stamp, stomp, stomp, idiotkonventionen
Vilket av dessa ord förstår du inte?
Jag är fast i en mosh!
Att prata med dig är som att prata med en hand
Vad är det? Fångad i en mosh!
Vad är det? Fångad i en mosh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *