Artist anthrax - Låttitel bare

Text och översättning: anthrax - bare. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av anthrax! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i anthrax och se vilka fler låtar vi har av anthrax i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Standing on some dotted line
Reacting to the hands of time
A circumstance that I've been fed
Leaving questions in my head
Find the space that was left bare
An empty space I'd gladly share
One must live while one must die
Combined paired up for so many years
Unsure if I really want to shed a tear
Signing off is always so clearly done
A number 2 is now reduced to one
Find the space that was left bare
An empty space I'd gladly share
When your clock is up
And you rest for good
I will cut off my armpiece
Just like we agreed we would
One must live while one must die
While the other argues that
The world ain't fair
But then who ever promised
Anybody equal share
You might as well forget
What you gambled on
'Cause plans never go by the way they're drawn
When your clock is up
And you rest for good
I will cut off my armpiece
Just like we agreed we would
One must live while one must die
I can't say goodbye
It's all I can do to get up every morning
And when all else fails I try
To face myself and everything else
But mostly I wonder why

Översättning

Står på någon prickig linje
Reagerar på tidens händer
En omständighet som jag har fått mat
Lämna frågor i mitt huvud
Hitta det utrymme som var kvar
Ett tomt utrymme skulle jag gärna dela
Man måste leva medan man måste dö
Kombinerat parat i så många år
Osäker på om jag verkligen vill tappa en tår
Att logga ut är alltid så klart
Ett nummer 2 är nu reducerat till ett
Hitta det utrymme som var kvar
Ett tomt utrymme skulle jag gärna dela
När din klocka är uppe
Och du vilar för gott
Jag kommer att klippa av mitt armstycke
Precis som vi kom överens om skulle vi göra det
Man måste leva medan man måste dö
Medan den andra argumenterar för det
Världen är inte rättvis
Men vem som någonsin lovat
Någon lika andel
Du kan lika gärna glömma
Vad du spelade på
För att planerna aldrig går som de dras
När din klocka är uppe
Och du vilar för gott
Jag kommer att klippa av mitt armstycke
Precis som vi kom överens om skulle vi göra det
Man måste leva medan man måste dö
Jag kan inte säga adjö
Det är allt jag kan göra för att gå upp varje morgon
Och när allt annat misslyckas försöker jag
Att möta mig själv och allt annat
Men mest undrar jag varför

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *