• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • anthrax – any place but here

Artist anthrax - Låttitel any place but here

Text och översättning: anthrax - any place but here. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av anthrax! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i anthrax och se vilka fler låtar vi har av anthrax i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Breath by breath you take
Still you're grasping for air
Miles and miles you move
Into the abyss you stare
(Into the abyss you stare)
Running from the plight
Mighty grips its hold
And that hunger's hanging on
But never return to the fold
With endurance
As the earth behind you burns
You can feel the heat
Keep your will and never turn
Come on, come on, follow closely
Come on, come on, end this slavery
Come on, come on, where you're going
Any place but here
And you pray for more hope
So this will run its course
Everyday you move
Handcuffs lose they their force
(Handcuffs lose they their force)
Abandon all you know
So destitution hides
United in despair
Still makes it harder to divide
With exhaustion
As the earth behind you melts
You can feel the heat
But your need for living fails
Come on, come on, follow closely
Come on, come on, end this slavery
Come on, come on, where you're going
Any place but here
Come on, come on, follow closely
Come on, come on
Come on, come on, where you're going
Any place but here
A logical reason for being
Is quickly drifting away
People prove fiendishly greedy
Each time you try to believe
It's hard to be defiant
There's ways to kill the giant
Slaughtered by pins
Come on, come on, follow closely
Come on, come on, end this slavery
Come on, come on, where you're going
Any place but here
Come on, come on, follow closely
Come on, come on
Come on, come on, where you're going
Any place but here
Any place but here
Any place but here

Översättning

Andas för andetag du tar
Fortfarande fattar du efter luft
Miles och miles du rör dig
I avgrunden stirrar du
(I avgrunden stirrar du)
Spring från situationen
Mighty tar tag i sitt grepp
Och den hungern hänger på
Men återvänd aldrig till veckan
Med uthållighet
När jorden bakom dig brinner
Du kan känna värmen
Behåll din vilja och vänd dig aldrig
Kom igen, följ, följ noga
Kom igen, kom igen, avsluta detta slaveri
Kom igen, vart du ska
Var som helst men här
Och du ber om mer hopp
Så detta kommer att gå sin gång
Varje dag du rör dig
Handbojor förlorar sin kraft
(Handbojor förlorar sin kraft)
Lämna allt du vet
Så förstörelse gömmer sig
Förenad i förtvivlan
Gör det fortfarande svårare att dela
Med utmattning
När jorden bakom dig smälter
Du kan känna värmen
Men ditt behov av att leva misslyckas
Kom igen, följ, följ noga
Kom igen, kom igen, avsluta detta slaveri
Kom igen, vart du ska
Var som helst men här
Kom igen, följ, följ noga
Kom igen kom igen
Kom igen, vart du ska
Var som helst men här
En logisk anledning att vara
Försvinner snabbt
Människor visar sig djävulsk giriga
Varje gång du försöker tro
Det är svårt att vara trotsig
Det finns sätt att döda jätten
Slaktas av stift
Kom igen, följ, följ noga
Kom igen, kom igen, avsluta detta slaveri
Kom igen, vart du ska
Var som helst men här
Kom igen, följ, följ noga
Kom igen kom igen
Kom igen, vart du ska
Var som helst men här
Var som helst men här
Var som helst men här

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *