Artist angel - Låttitel you could lose me

Text och översättning: angel - you could lose me. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av angel! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i angel och se vilka fler låtar vi har av angel i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Forty has got you turning green
You talk too loud and you run around all night
You tell lies but your eyes don't show it
I've had enough and I think you know it
You better change your ways or I'll change my mind
'Cause don't you know you could lose?
Yes, I said you could lose me
You could lose
Yes, I said you could lose me
Lately, you dress to cause a scene
In a fashion race with a passive look on your face
You shake you hips 'cause you like to show it
A little smile just to let them know it
You better listen close to what I have to say
'Cause don't you know you could lose?
And yes, I said you could lose me
You could lose
Yes, I said you could lose me
Well, I think I told you that I want to hold you
But I can't afford to let you walk away
'Cause my heart is aching, I can feel it breaking
From the love you're taking
I'm not used to feeling like I do
Anyway, every day after day
Though you said you would stay
Can't you see what you're doing to me?
Don't you know you could lose?
Yes, I said you could lose me
You could lose
Don't you know you could lose me?
Yes, I said, you could lose
Don't you know you could lose me?
You could lose
Don't you know you could lose me?
Yes, I said, you could lose
Don't you know you could lose me?
You could lose
Don't you know you could lose me?

Översättning

Fyrtio har fått dig att bli grön
Du pratar för högt och du springer runt hela natten
Du säger lögner men dina ögon visar det inte
Jag har fått nog och jag tror att du vet det
Det är bättre att du ändrar dig eller annars ändrar jag mig
För vet du inte att du kan förlora?
Ja, jag sa att du kunde förlora mig
Du kan förlora
Ja, jag sa att du kunde förlora mig
På senare tid klär du dig för att orsaka en scen
I ett modelopp med ett passivt utseende
Du skakar dina höfter för att du vill visa det
Ett litet leende bara för att låta dem veta det
Du borde lyssna noga på vad jag har att säga
För vet du inte att du kan förlora?
Och ja, jag sa att du kunde förlora mig
Du kan förlora
Ja, jag sa att du kunde förlora mig
Jag tror att jag sa till dig att jag vill hålla dig kvar
Men jag har inte råd att låta dig gå iväg
Eftersom mitt hjärta värker kan jag känna att det går sönder
Från den kärlek du tar
Jag är inte van att känna som jag gör
Hur som helst, varje dag efter dag
Även om du sa att du skulle stanna
Ser du inte vad du gör mot mig?
Vet du inte att du kan förlora?
Ja, jag sa att du kunde förlora mig
Du kan förlora
Vet du inte att du kan förlora mig?
Ja, sa jag, du kan förlora
Vet du inte att du kan förlora mig?
Du kan förlora
Vet du inte att du kan förlora mig?
Ja, sa jag, du kan förlora
Vet du inte att du kan förlora mig?
Du kan förlora
Vet du inte att du kan förlora mig?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *