Artist angel - Låttitel the winter song

Text och översättning: angel - the winter song. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av angel! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i angel och se vilka fler låtar vi har av angel i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Winter is here, and it's cold this time of year.
There's snow everywhere in sight, falling on this winter night.
By candle light, we share this chilly night.
There's frost on the window pane, winter nights are here again.
There's a feeling in the air, feel the spirit everywhere.
Winter winds on heaven and earth.
By the fireplace, there's a smile on every face.
The ice begins to cling, listen to the children sing.
Looking outside, the city lights all come alive.
People running all around, they fill the streets with a happy sound.
There's a feeling in the air, feel the spirit everywhere.
Winter winds on heaven and earth.
Hear the Angels join the choir, let them take the music higher.
Through winter days on heaven and earth.
There's a feeling in the air, feel the spirit everywhere.
Winter winds on heaven and earth.
Hear the Angels join the choir, (join the choir) let them take the music higher (higher and higher).
Through winter days on heaven and earth.
There's a feeling in the air, (in the air) feel the spirit everywhere (everywhere).
Winter winds on heaven and earth (heaven and earth).
Hear the Angels join the choir (join the choir), let them take the music higher... (higher and higher)
Through winter days on heaven and earth (heaven and earth).
There's a feeling in the air, (in the air) feel the spirit everywhere (everywhere).
Winter winds on heaven and earth (heaven and earth).
Hear the Angels join the choir (join the choir), let them take the music higher... (higher and higher)
Through winter days on heaven and earth (heaven and earth).

Översättning

Vintern är här och det är kallt den här tiden på året.
Det finns snö överallt i sikte som faller på denna vinternatt.
Vid levande ljus delar vi den kyliga natten.
Det finns frost i fönstret, vinternätter är här igen.
Det finns en känsla i luften, känn andan överallt.
Vintervindar på himmel och jord.
Vid eldstaden finns det ett leende i varje ansikte.
Isen börjar klamra sig, lyssna på barnen sjunga.
Om man tittar utifrån blir stadsljusen levande.
Människor springer runt, de fyller gatorna med ett glatt ljud.
Det finns en känsla i luften, känn andan överallt.
Vintervindar på himmel och jord.
Hör änglarna gå med i kören, låt dem ta musiken högre.
Genom vinterdagar på himmel och jord.
Det finns en känsla i luften, känn andan överallt.
Vintervindar på himmel och jord.
Hör änglarna gå med i kören, (gå med i kören) låt dem ta musiken högre (högre och högre).
Genom vinterdagar på himmel och jord.
Det finns en känsla i luften, (i luften) känner andan överallt (överallt).
Vintervindar på himmel och jord (himmel och jord).
Hör änglarna gå med i kören (gå med i kören), låt dem ta musiken högre ... (högre och högre)
Genom vinterdagar på himmel och jord (himmel och jord).
Det finns en känsla i luften, (i luften) känner andan överallt (överallt).
Vintervindar på himmel och jord (himmel och jord).
Hör änglarna gå med i kören (gå med i kören), låt dem ta musiken högre ... (högre och högre)
Genom vinterdagar på himmel och jord (himmel och jord).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *