Artist angel - Låttitel once upon our time

Text och översättning: angel - once upon our time. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av angel! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i angel och se vilka fler låtar vi har av angel i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Once upon a time you were mine
Haven't I heard this story
All these sugar sweet fairytales
Never come true and they bore me
I'm like goldilocks like it hot not too cold
Boy, I'm starving
Wake me with a kiss, make a wish
You can be my prince charming
Round and round, round we go the story's end
You never get to it
There's no place like your home
So click your heels three times and say it
[Chorus]
I want your love, love me right now
Now is the time, I need you
Once upon my time, once upon your time
Once upon our time, this ain't no fairytale
I've waited here impatiently
You're good enough, I'll have you
Once upon my time, once upon your time
Once upon our time, this ain't no fairytale
Oh oh this ain't. No fairy tale hey, hey, hey, this ain't no fairy tale
Not so long ago, I was lost feeling like Cinderella
Just like little red riding hood
What a big tale I tell ya
I'm not snowy white, do me right
Give me that poison apple
Seven little men, make it ten!!
Round and round, round we go the story's end
You never get to it
There's no place like your home
So click your heels three times and say it
[Repeat Chorus 1]
Once, once upon a time
Time for you to see
See that I am real
Once, once upon a time
Time for you to see
See that I am real
The fairy tale is me
There's no place like your home
So click your heels three times and say it
[Repeat Chorus 2]
I want your love, love me right now
Now is the time, I need you
Once upon my time, once upon your time
Once upon our time, this ain't no fairytale

Översättning

En gång i tiden var du min
Har jag inte hört den här historien
Alla dessa sockersöta sagor
Sannas aldrig och de tråkade mig
Jag är som guldlock som det är varmt inte för kallt
Pojke, jag svälter
Väck mig med en kyss, gör en önskan
Du kan vara min prins charmig
Runt och runt, runt går vi historiens slut
Du kommer aldrig till det
Det finns ingen plats som ditt hem
Så klicka dina klackar tre gånger och säg det
[Kör]
Jag vill ha din kärlek, älska mig just nu
Nu är det dags, jag behöver dig
En gång på min tid, en gång på din tid
En gång på vår tid är det inte något saga
Jag har väntat här otåligt
Du är tillräckligt bra, jag får dig
En gång på min tid, en gång på din tid
En gång på vår tid är det inte något saga
Åh, det här är inte. Ingen saga hej, hej, hej, det här är ingen saga
För inte så länge sedan var jag förlorad och kände mig som Askungen
Precis som liten rödhatt
Vilken stor berättelse berättar jag för dig
Jag är inte snövit, gör mig rätt
Ge mig det giftäpplet
Sju små män, gör det tio !!
Runt och runt, runt går vi historiens slut
Du kommer aldrig till det
Det finns ingen plats som ditt hem
Så klicka dina klackar tre gånger och säg det
[Upprepa kör 1]
En gång, en gång i tiden
Dags för dig att se
Se att jag är riktig
En gång, en gång i tiden
Dags för dig att se
Se att jag är riktig
Sagan är jag
Det finns ingen plats som ditt hem
Så klicka dina klackar tre gånger och säg det
[Upprepa kör 2]
Jag vill ha din kärlek, älska mig just nu
Nu är det dags, jag behöver dig
En gång på min tid, en gång på din tid
En gång på vår tid är det inte något saga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *