Artist angel olsen - Låttitel white fire

Text och översättning: angel olsen - white fire. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av angel olsen! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i angel olsen och se vilka fler låtar vi har av angel olsen i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Everything is tragic
It all just falls apart
But when I look into your eyes
It pieces up my heart
If I only had an answer
To put it all to bed
I wish sometimes I could take back
Every word I've said
I walk back in the night alone
Got caught up in my song
Forgot where I was sleeping
None of the lights were on
I heard my mother thinking me right back into my birth
I laughed so loud inside myself it all began to hurt
So I turned on a picture show
I disappeared the lines
As memories came flooding in
The tears blew out my eyes
I see an elevator
A moment I am above
I look for you or someone
Who can still remind me of
The tight grip and the sun lick
And the calm way of all things summer
When it's all here
And it's all new
And you're not hungover
Fierce and light and young
Fierce and light and young
When you don't know that you're wrong
Or just how wrong you are
My feet are always heavy
As I head toward the door
I thought we'd leave this for ourselves a hundred times before
But I guess we're always leaving even when we look the same
and it eases me somehow to know that even this will change
If you've still got some light in you then go before it's gone
Burn your fire for no witness it's the only way it's done
Fierce and light and young
Fierce and light and young
Hit the ground and run
Hit the ground and run

Översättning

Allt är tragiskt
Allt faller bara ihop
Men när jag ser in i dina ögon
Det delar upp mitt hjärta
Om jag bara hade svar
Att lägga allt i sängen
Jag önskar att jag ibland kunde ta tillbaka
Varje ord jag har sagt
Jag går tillbaka på natten ensam
Höll fast i min sång
Glömde var jag sov
Ingen av lamporna tänds
Jag hörde min mamma tänka mig redan i min födelse
Jag skrattade så högt inuti mig att allt började skada
Så jag slog på en bildshow
Jag försvann raderna
När minnen flödade in
Tårarna blåste ut mina ögon
Jag ser en hiss
Ett ögonblick är jag över
Jag letar efter dig eller någon
Vem kan fortfarande påminna mig om
Det snäva greppet och solen slickar
Och det lugna sättet på allt sommar
När allt är här
Och allt är nytt
Och du är inte baksmälla
Hård och lätt och ung
Hård och lätt och ung
När du inte vet att du har fel
Eller hur fel du har
Mina fötter är alltid tunga
När jag går mot dörren
Jag trodde att vi skulle lämna detta åt oss själva hundra gånger tidigare
Men jag antar att vi alltid åker även när vi ser likadana ut
och det lättar mig på något sätt att veta att även detta kommer att förändras
Om du fortfarande har lite ljus i dig, gå sedan innan den är borta
Bränn din eld för inget vittne, det är det enda sättet det är gjort
Hård och lätt och ung
Hård och lätt och ung
Slå marken och spring
Slå marken och spring

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *