Artist angel olsen - Låttitel stars

Text och översättning: angel olsen - stars. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av angel olsen! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i angel olsen och se vilka fler låtar vi har av angel olsen i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I think you like to see me lose my mind
You treat me like a child I'm angry, blind
I feel so much at once that I could scream
I wish I had the voice of everything
I wish I had the voice of everything
To scream the animals to scream the earth
To scream the stars out of our universe
To scream at all back into nothingness
To scream the feeling til there's nothing left
To scream the feeling til there's nothing left
I'll close my eyes
I'll close my eyes so tightly for the world
Til you could change my mind with just a smile
And just before I turn to leave I think
I could use the thoughts you've given me
Oh I could use the thoughts you've given me
To sing the animals to sing the earth
To sing the stars into the universe
To sing it all back into something new
To sing for life or myself and leaving you
Wish I had the voice of everything, sometimes
Wish I had the voice of everything
I'll close my eyes
I'll close my eyes so tightly for the world
Oh for the world
Oh for the world
Oh

Översättning

Jag tror att du gillar att se mig tappa sinnet
Du behandlar mig som ett barn jag är arg, blind
Jag känner så mycket på en gång att jag kunde skrika
Jag önskar att jag hade rösten för allt
Jag önskar att jag hade rösten för allt
Att skrika djuren för att skrika jorden
Att skrika stjärnorna ur vårt universum
Att alls skrika tillbaka till intet
Att skrika känslan tills det inte finns något kvar
Att skrika känslan tills det inte finns något kvar
Jag kommer att stänga ögonen
Jag kommer att stänga ögonen så tätt för världen
Till att du kunde ändra mig med bara ett leende
Och precis innan jag vänder mig för att tänka tror jag
Jag kan använda de tankar du har gett mig
Åh, jag kunde använda de tankar du har gett mig
Att sjunga djuren för att sjunga jorden
Att sjunga stjärnorna i universum
Att sjunga allt tillbaka till något nytt
Att sjunga för livet eller mig själv och lämna dig
Jag önskar att jag ibland hade rösten för allt
Önskar att jag hade rösten för allt
Jag kommer att stänga ögonen
Jag kommer att stänga ögonen så tätt för världen
Åh för världen
Åh för världen
Åh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *