• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • angel olsen – forgiven forgotten

Artist angel olsen - Låttitel forgiven forgotten

Text och översättning: angel olsen - forgiven forgotten. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av angel olsen! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i angel olsen och se vilka fler låtar vi har av angel olsen i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

All is forgiven
All lies you are forgiven
If there's one thing I fear, there's one thing I fear
It's knowing you're around
So close but not here
So close, oh, but not with me here
So close but not with me here
All is forgotten
All is forgotten
I made up my mind, I made up my mind
I wasted my time making up my mind
I don't know anything
I don't know anything
I don't know anything
But I love you
Yes I do
Yes I do
Will you ever forgive me
A thousand times through
For loving you
For loving you
For loving you

Översättning

Allt är förlåtet
Alla lögner du är förlåtna
Om det är en sak jag fruktar, finns det en sak som jag fruktar
Det är att veta att du är i närheten
Så nära men inte här
Så nära, åh, men inte med mig här
Så nära men inte med mig här
Allt är glömt
Allt är glömt
Jag bestämde mig, jag bestämde mig
Jag slösade bort min tid på att bestämma mig
Jag vet ingenting
Jag vet ingenting
Jag vet ingenting
Men jag älskar dig
Ja det gör jag
Ja det gör jag
Kommer du någonsin att förlåta mig
Tusen gånger igenom
För att älska dig
För att älska dig
För att älska dig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *