• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • angel dust – to dust you will decay

Artist angel dust - Låttitel to dust you will decay

Text och översättning: angel dust - to dust you will decay. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av angel dust! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i angel dust och se vilka fler låtar vi har av angel dust i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

You're running into tragedy
signs announcing danger
for your life
will end in agony
and your bodies will decay to dust
Dust you are created of
and eternal laws can never change
change in our universe
dust to dust decays
You'll roast in flames
with the soals fo no name
your bones burste under mountains of bones
A voice from somewhere
is calling your name
when you're in league with the gods
Pray
Or to dust you will decay
pay attention to my warning
Pray
Or to dust you will decay
on a painfull morning
To dust you will decay
Everything that you achieved
all you tried has been in vain
you're treated with indignity
somewhere in a nowhere you will fight
for the right to survive
don't blasphemise the holy signs
who will you be
in the judgment of gods
after the night when you'll die
who will you be
in the judgment of gods
after the night when you'll die
Pray
Or to dust you will decay
pay attention to my warning
Pray
Or to dust you will decay
on a painfull morning
To dust you will decay
you will decay

Översättning

Du stöter på tragedi
skyltar som meddelar fara
för ditt liv
kommer att sluta med ångest
och dina kroppar kommer att förfalla till damm
Damm du är skapad av
och eviga lagar kan aldrig förändras
förändring i vårt universum
damm till damm sönderfaller
Du kommer att steka i lågor
med markerna utan namn
dina ben sprängs under ben av berg
En röst från någonstans
ringer ditt namn
när du är i förbund med gudarna
Be
Eller till damm kommer du att förfalla
var uppmärksam på min varning
Be
Eller till damm kommer du att förfalla
på en smärtsam morgon
Till damm kommer du att förfalla
Allt du uppnått
allt du försökt har varit förgäves
du behandlas med värdighet
någonstans i ingenstans kommer du att slåss
för rätten att överleva
hädar inte de heliga tecknen
vem kommer du att vara
enligt gudarnas dom
efter natten när du dör
vem kommer du att vara
enligt gudarnas dom
efter natten när du dör
Be
Eller till damm kommer du att förfalla
var uppmärksam på min varning
Be
Eller till damm kommer du att förfalla
på en smärtsam morgon
Till damm kommer du att förfalla
du kommer att förfalla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *