Artist angel dust - Låttitel never

Text och översättning: angel dust - never. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av angel dust! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i angel dust och se vilka fler låtar vi har av angel dust i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Horror in my eyes
I don't know what's going on
List in hell
Nothing remains the same
Creatures of the night
Arise in me
Darkness around me
Encourages their evil deeds
I feel my mind
Is leaving me
I will follow into eternity
A light shines on me
I feel the sun arise
Fire will banish my fear
My dreadful
Black dreams
No longer they'll
Scare me
Until the night returns
How long can I stand
The return of
The eternal curse
Deliver me of all the pain
The fear of the dusk
Paralyzes me
I feel my mind
Is leaving me
I will follow into eternity
A light shines on me
I feel the sun arise
Fire will banish my fear
My dreadful
Black dreams
No longer they'll
Scare me
Until the night returns
Black is the jail of my soul
In my haunted nights
A light shines on me
I feel the sun arise
Fire will banish my fear
My dreadful
Black dreams
No longer they'll
Scare me
Until the night returns

Översättning

Skräck i mina ögon
Jag vet inte vad som händer
Lista i helvete
Ingenting förblir detsamma
Nattens varelser
Stå upp i mig
Mörker runt mig
Uppmuntrar deras onda gärningar
Jag känner mitt sinne
Lämnar mig
Jag kommer att följa in i evigheten
Ett ljus lyser på mig
Jag känner att solen går upp
Eld kommer att förvisa min rädsla
Min fruktansvärda
Svarta drömmar
Inte längre gör de det
Skrämma mig
Tills natten återvänder
Hur länge kan jag stå
Återkomsten av
Den eviga förbannelsen
Rädda mig av all smärta
Rädslan för skymningen
Förlamar mig
Jag känner mitt sinne
Lämnar mig
Jag kommer att följa in i evigheten
Ett ljus lyser på mig
Jag känner att solen går upp
Eld kommer att förvisa min rädsla
Min fruktansvärda
Svarta drömmar
Inte längre gör de det
Skrämma mig
Tills natten återvänder
Svart är min själs fängelse
I mina hemsökta nätter
Ett ljus lyser på mig
Jag känner att solen går upp
Eld kommer att förvisa min rädsla
Min fruktansvärda
Svarta drömmar
Inte längre gör de det
Skrämma mig
Tills natten återvänder

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *