• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • angel dust – border of reality

Artist angel dust - Låttitel border of reality

Text och översättning: angel dust - border of reality. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av angel dust! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i angel dust och se vilka fler låtar vi har av angel dust i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I'm trying to think
But I can't catch my thoughts
Confusion is reigning my mind
The void in your word
Should cause me to fear
The coldness is getting near
Clear my eyes
Let me see
I'm going to lose my aim
Show me the sense
The propecies are raining, down from the sky
But answers are not to be found
The longing for something that we cannot find
Uncovers our fatal disguise
Clear my eyes
Let me see
I'm going to lose my aim
Show me the sense
Let me fall
Let me dream - of beauty and truth -
Let me feel
Let me see - the border of reality
Now that we all have percieved our fate
Reality lies and the lie lives in me
Is it all over or will it go on
I'm surewe have nothing to fear

Översättning

Jag försöker tänka
Men jag kan inte fånga mina tankar
Förvirring styr mig
Tomheten i ditt ord
Borde få mig att frukta
Kylan närmar sig
Rensa mina ögon
Låt mig se
Jag tappar mitt mål
Visa mig känslan
Bekvämligheterna regnar ner från himlen
Men svar finns inte
Längtan efter något som vi inte kan hitta
Avslöjar vår dödliga förklädnad
Rensa mina ögon
Låt mig se
Jag tappar mitt mål
Visa mig känslan
Låt mig falla
Låt mig drömma - om skönhet och sanning -
Låt mig känna
Låt mig se - verklighetens gräns
Nu när vi alla har upplevt vårt öde
Verkligheten ligger och lögnen lever i mig
Är det över eller kommer det att fortsätta
Jag är säker på att vi inte har något att frukta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *