• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • angel dust – addicted to serenity

Artist angel dust - Låttitel addicted to serenity

Text och översättning: angel dust - addicted to serenity. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av angel dust! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i angel dust och se vilka fler låtar vi har av angel dust i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Here I am
Just a poor boys dream
My life's lost in trouble
You know what I mean
Knowing the gutter
There ain't no escape
Life has no offers just my body is raped
All my broken promises
Intentions that have failed
Helped me cross the borderline
All the screaming memories
That I wasted in my life
Creeping death is gonna shine
I am lost but I will find
Just a little piece of mind
To keep my self back in control
Will it ever be the same
The syrenge is calling out my name
See myself I am addicted
To serenity
Wasted time
For a shot to come
The bigger they are
The more I'm done
Sacred feelings
There ain't no return
Suicide solution
In hell I will burn

Översättning

Här är jag
Bara en stackars pojkar drömmer
Mitt liv har förlorat i trubbel
Du vet vad jag menar
Att känna rännan
Det är ingen flykt
Livet har inga erbjudanden bara min kropp är våldtagen
Alla mina brutna löften
Avsikter som har misslyckats
Hjälpte mig att korsa gränsen
Alla skrikande minnen
Det slösade jag bort i mitt liv
Krypande död kommer att lysa
Jag är vilse men jag kommer att hitta
Bara en liten bit av sinnet
För att hålla mig själv i kontroll igen
Kommer det någonsin att vara detsamma
Syrenge ropar ut mitt namn
Se mig själv jag är beroende
Till lugn
Bortslösad tid
För att ett skott ska komma
Ju större de är
Ju mer jag är klar
Heliga känslor
Det är ingen återkomst
Självmordslösning
I helvetet kommer jag att brinna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *