• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • angel – cast the first stone

Artist angel - Låttitel cast the first stone

Text och översättning: angel - cast the first stone. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av angel! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i angel och se vilka fler låtar vi har av angel i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Set sails, for distant shores,
In the lap of the shining sea.
They made anchor, on foreign ground.
For kingdoms of gold they seek.
Hail the King, the battle rages on.
Hail the King, the council still commands.
Hail the King, the soldiers march alone.
Hail the King, the Devil guides the sword, that guides the hand.
Steel blades and silver spears,
Marching across the land.
Blind fear has overcome,
Shouting it's last command.
Hail the King, the battle rages on.
Hail the King, the council still commands.
Hail the King, the soldiers march alone.
Hail the King, the Devil guides the sword, that guides the hand.
[Chorus]
Across the sea they came,
Carrying swords and song.
Their shields of armor rang,
Not knowing what's right or wrong.
[Chorus]
Night falls, the siege is on,
Destruction has just begun.
The King rules, he sends his battle cry,
Over all that remain alive.
Hail the King, the battle rages on.
Hail the King, the council still commands.
Hail the King, the soldiers march alone.
Hail the King, the Devil guides the sword, that guides the hand.

Översättning

Ställ segel för avlägsna stränder,
I knät på det lysande havet.
De ankade på främmande mark.
För guldriken söker de.
Hej kungen, striden rasar.
Hej kungen, rådet befaller fortfarande.
Hej kungen, soldaterna marscherar ensamma.
Hej kungen, djävulen styr svärdet, som styr handen.
Stålblad och silverspjut,
Marscherar över landet.
Blind rädsla har övervunnit,
Skriker det sista kommandot.
Hej kungen, striden rasar.
Hej kungen, rådet befaller fortfarande.
Hej kungen, soldaterna marscherar ensamma.
Hej kungen, djävulen styr svärdet, som styr handen.
[Kör]
Över havet kom de,
Bärande svärd och sång.
Deras rustningssköldar ringde,
Att inte veta vad som är rätt eller fel.
[Kör]
Natten faller, belägringen är på,
Förstörelse har precis börjat.
Kungen styr, han skickar sitt stridsrop,
Över allt som förblir vid liv.
Hej kungen, striden rasar.
Hej kungen, rådet befaller fortfarande.
Hej kungen, soldaterna marscherar ensamma.
Hej kungen, djävulen styr svärdet, som styr handen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *