Artist angel - Låttitel bring it on

Text och översättning: angel - bring it on. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av angel! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i angel och se vilka fler låtar vi har av angel i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I know you've been watchin me boy
Come and talk to me
Step up to the plate
Why don't you give it a try
Hey baby
You have the hots for me
I can tell by the way that you follow me
Don't be too shy if you come up clean
If ya wanna get me out of that solo scene
So now I hear that I'm in your dreams
And you wanna take me home to our family
You and me can be reality
If your game is on
Then it's up to me
C'mon
If I am your fantasy
Let your body go
If you think you can handle me
Just go with the flow
So why you just keep talkin'
I( don't think this might seem to bold)
If you ain't got it keep walkin'
(C'mon baby out the cold)
Stop actin' like you're stalkin'
Why don't you do as you're told?
If you want this here than switch your gears
You gotta b-b-bring it on
If you look in your eyes
It's full of lust
As you're tryin' to stay mysterious
Tell me how you feel
I'm kickin' up dust
'cause I won't wait around I'm serious
How's it supposed to be real with us
If you wanna keep the way we feel on the hush
Spit your game boy what's the fuss?
I might disapear if you don't rush
Forget about your secrecy
Open up your soul
If you wanna go out with me
You need to let me know
So why you just keep talkin'
blah blah blah
If you ain't gotta keep walkin'
Leavin' so soon?
Stop actin like you're stalkin'
Just say what's on your mind
If you want this here than switch your gears
You gotta b-b-bring it on
Are you with it boy
Can you handle it boy
You ain't scared boy
Where you goin' boy
Get my number boy
Wanna be my wonder boy
You can be my summer joy
You know you want to boy
So why you just keep talkin'
If you ain't gotta keep walkin'
Stop actin like you're stalkin'
if you want this here
Then switch your gears
You gotta b-b-bring it on
So why you just keep talkin'
If you ain't gotta keep walkin'
Stop actin like you're stalkin'
If you want this here
Then switch your gears
You gotta b-b-bring it on
You gotta b-b-bring it on
You gotta b-b-bring it on
You gotta b-b-bring it on
Come on boy...
Where you goin'?
You should stay a while
Why don't you just bring it on.
Hey baby
You have the hots for me
I can tell by the way that you follow me
Don't be too shy if you come up clean
If you wanna get me out of that solo scene

Översättning

Jag vet att du har tittat på mig pojke
Kom och prata med mig
Steg upp till tallriken
Varför försöker du inte?
Hej älskling
Du har hots för mig
Jag kan förresten säga att du följer mig
Var inte för blyg om du kommer upp ren
Om du vill ta mig ur den solo-scenen
Så nu hör jag att jag är i dina drömmar
Och du vill ta mig hem till vår familj
Du och jag kan vara verklighet
Om ditt spel är på
Då är det upp till mig
Kom igen
Om jag är din fantasi
Släpp din kropp
Om du tror att du kan hantera mig
Bara följ strömmen
Så varför fortsätter du bara att prata
Jag (tror inte att detta kan tyckas vara djärvt)
Om du inte har det, fortsätt
(Kom baby förkylning)
Sluta agera som om du stalkar
Varför gör du inte som du får veta?
Om du vill ha det här än att växla
Du måste b-b-ta med den
Om du tittar i dina ögon
Den är full av lust
När du försöker förbli mystisk
Berätta hur du mår
Jag sparkar upp damm
för jag kommer inte att vänta, jag är allvarlig
Hur ska det vara riktigt hos oss
Om du vill hålla det som vi känner på tystnaden
Spotta din spelpojke vad är väsen?
Jag kanske försvinner om du inte rusar
Glöm din hemlighet
Öppna din själ
Om du vill gå ut med mig
Du måste meddela mig
Så varför fortsätter du bara att prata
bla bla bla
Om du inte måste fortsätta gå
Leavin så snart?
Sluta agera som om du stalkar
Säg bara vad du tänker på
Om du vill ha det här än att växla
Du måste b-b-ta med den
Är du med den pojken
Kan du hantera det pojke
Du är inte rädd pojke
Var du går pojke
Skaffa min nummerpojke
Vill du vara min underbara pojke
Du kan vara min sommarglädje
Du vet att du vill pojke
Så varför fortsätter du bara att prata
Om du inte måste fortsätta gå
Sluta agera som om du stalkar
om du vill ha det här
Byt sedan växlar
Du måste b-b-ta med den
Så varför fortsätter du bara att prata
Om du inte måste fortsätta gå
Sluta agera som om du stalkar
Om du vill ha det här
Byt sedan växlar
Du måste b-b-ta med den
Du måste b-b-ta med den
Du måste b-b-ta med den
Du måste b-b-ta med den
Kom igen kille...
Vart ska du?
Du borde stanna ett tag
Varför tar du inte bara på den.
Hej älskling
Du har hots för mig
Jag kan förresten säga att du följer mig
Var inte för blyg om du kommer upp ren
Om du vill få mig ur den solo-scenen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *