• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • angel – big boy let s do it again

Artist angel - Låttitel big boy let s do it again

Text och översättning: angel - big boy let s do it again. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av angel! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i angel och se vilka fler låtar vi har av angel i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Well loose lady Lucy was leanin' with her hips on the wall.
Laughin' with a drink cause she knows that she's the cause of it all.
Well never needs a mirror, just moves,
And that'll start 'em to brawl.
Roving with her eyes through Vogue,
Or maybe was it McCall?
So let her come closer,
Give her all that she needs.
She's looking for a man or anyone who'll give her a chance,
Then shuffles to the bar and waits for someone hot to romance.
And when the time is right she'll send you deeper into a trance,
With a smile she'll drive you wild all she needs is just a bit of a glance.
So let her come closer,
Give her all that she needs.
Chorus:
Hey Big Boy!! Let's do it again.
Hey Big Boy!! Let's do it again
She was standing by the pier,
Waiting for her dear friend Tom.
When along came a man,
Who she only knew as Sam with a gun.
Well he found her there with Tom,
And he did only thing he could do.
So he gave them both a taste,
And with that he left in haste for some brew.
(Yes he did)
So let her come closer,
Give her all that she needs.

Översättning

Väl lös dam Lucy lutade sig med höfterna på väggen.
Skrattar med en dryck för hon vet att hon är orsaken till allt.
Nå behöver aldrig en spegel, bara rör sig,
Och det kommer att börja dem att slåss.
Roving med ögonen genom Vogue,
Eller kanske var det McCall?
Så låt henne komma närmare,
Ge henne allt hon behöver.
Hon letar efter en man eller någon som ger henne en chans,
Blandar sedan till baren och väntar på någon som är varm till romantik.
Och när tiden är rätt skickar hon dig djupare in i en trans,
Med ett leende kommer hon att driva dig vild allt hon behöver är bara en liten blick.
Så låt henne komma närmare,
Ge henne allt hon behöver.
Kör:
Hej Big Boy !! Vi gör det igen.
Hej Big Boy !! Vi gör det igen
Hon stod vid piren,
Väntar på sin kära vän Tom.
När en man kom,
Vem hon bara kände som Sam med en pistol.
Han hittade henne där med Tom,
Och han gjorde bara det han kunde göra.
Så han gav dem båda en smak,
Och med det lämnade han bråttom för att brygga.
(Ja det gjorde han)
Så låt henne komma närmare,
Ge henne allt hon behöver.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *