Artist anberlin - Låttitel true faith

Text och översättning: anberlin - true faith. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av anberlin! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i anberlin och se vilka fler låtar vi har av anberlin i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I feel so extraordinary
Something's got a hold on me
I get this feeling I'm in motion
A sudden sense of liberty
I don't care 'cause I'm not there
And I don't care if I'm here tomorrow
Again and again I've taken too much
Of the things that cost you too much
I used to think that the day would never come
I'd see delight in the shade of the morning sun
My morning sun is the drug that brings me near
To the childhood I lost, replaced by fear
I used to think that the day would never come
That my life would depend on the morning sun
When I was a very small boy
Very small boys talked to me
Now that we've grown up together
They're afraid of what they see
That's the price that we all pay
Our valued destiny comes to nothing
I can't tell you where we're going
I guess there was just no way of knowing
I used to think that the day would never come
I'd see delight in the shade of the morning sun
My morning sun is the drug that brings me near
To the childhood I lost, replaced by fear
I used to think that the day would never come
That my life would depend on the morning sun
Now I fear you've left me standing
In a world that's so demanding
I used to think that the day would never come
I'd see delight in the shade of the morning sun
My morning sun is the drug that brings me near
To the childhood I lost, replaced by fear
I used to think that the day would never come
I'd see delight in the shade of the morning sun
My morning sun is the drug that brings me near
To the childhood I lost, replaced by fear
I used to think that the day would never come
That my life would depend on the morning sun

Översättning

Jag känner mig så extraordinär
Något har tagit tag i mig
Jag känner att jag är i rörelse
En plötslig känsla av frihet
Jag bryr mig inte eftersom jag inte är där
Och jag bryr mig inte om jag är här imorgon
Om och om igen har jag tagit för mycket
Av de saker som kostar dig för mycket
Jag brukade tro att dagen aldrig skulle komma
Jag skulle se glädje i morgonsolens skugga
Min morgonsol är det läkemedel som tar mig nära
Till den barndom jag förlorade, ersatt av rädsla
Jag brukade tro att dagen aldrig skulle komma
Att mitt liv skulle bero på morgonsolen
När jag var en väldigt liten pojke
Mycket små pojkar pratade med mig
Nu när vi har vuxit upp tillsammans
De är rädda för vad de ser
Det är det priset som vi alla betalar
Vårt värderade öde blir ingenting
Jag kan inte berätta vart vi ska
Jag antar att det inte fanns något sätt att veta
Jag brukade tro att dagen aldrig skulle komma
Jag skulle se glädje i morgonsolens skugga
Min morgonsol är det läkemedel som tar mig nära
Till den barndom jag förlorade, ersatt av rädsla
Jag brukade tro att dagen aldrig skulle komma
Att mitt liv skulle bero på morgonsolen
Nu är jag rädd att du har lämnat mig stående
I en värld som är så krävande
Jag brukade tro att dagen aldrig skulle komma
Jag skulle se glädje i morgonsolens skugga
Min morgonsol är det läkemedel som tar mig nära
Till den barndom jag förlorade, ersatt av rädsla
Jag brukade tro att dagen aldrig skulle komma
Jag skulle se glädje i morgonsolens skugga
Min morgonsol är det läkemedel som tar mig nära
Till den barndom jag förlorade, ersatt av rädsla
Jag brukade tro att dagen aldrig skulle komma
Att mitt liv skulle bero på morgonsolen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *