Artist anberlin - Låttitel no love to speak

Text och översättning: anberlin - no love to speak. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av anberlin! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i anberlin och se vilka fler låtar vi har av anberlin i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I'm so tired of running
Chasing you into the ground
Wanted attention
You gave me warning instead
Affection warranted but not at your expense
Less than expected
But not at your address
Oh Sweetheart
I'm tired
I'm tired
I'm tired of trying
Oh oh
Now I've got no love to speak
Oh oh
And I've got no worlds beside me
You had your chance and now my heart is full
Oh oh
Now I've got no love to speak
In tomorrow will you there
Regret your yesterday
In sorrow I'll wait here
To hear all you have to say
Attention granted but just a few years too late
I'll move beyond a kiss
A kiss and charade
I miss you
I missed you
I don't miss you at all
Oh oh
Now I've got no love to speak
Oh oh
And I've got no worlds beside me
You had your chance and now my heart is full
Oh oh
Now I've got no love to speak

Översättning

Jag är så trött på att springa
Jagar dig ner i marken
Ville ha uppmärksamhet
Du varnade mig istället
Tillgivelse motiverad men inte på din bekostnad
Mindre än förväntat
Men inte på din adress
Åh älskling
jag är trött
jag är trött
Jag är trött på att försöka
Åh åh
Nu har jag ingen kärlek att tala
Åh åh
Och jag har inga världar bredvid mig
Du hade din chans och nu är mitt hjärta fullt
Åh åh
Nu har jag ingen kärlek att tala
I morgon kommer du dit
Ångrar din igår
I sorg väntar jag här
För att höra allt du behöver säga
Uppmärksamhet beviljad men bara några år för sent
Jag rör mig bortom en kyss
En kyss och charade
jag saknar dig
jag saknade dig
Jag saknar dig inte alls
Åh åh
Nu har jag ingen kärlek att tala
Åh åh
Och jag har inga världar bredvid mig
Du hade din chans och nu är mitt hjärta fullt
Åh åh
Nu har jag ingen kärlek att tala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *