• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • anberlin – never take friendship personal

Artist anberlin - Låttitel never take friendship personal

Text och översättning: anberlin - never take friendship personal. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av anberlin! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i anberlin och se vilka fler låtar vi har av anberlin i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

There's a hatchet got a knife
When I awoke there was nothing real in this life
But dreams are so intoxicating, (intoxicating)
When you're doing this alone
Gun, rope, brick on the way
But words have no meaning when its you that says
I really do care, no baby I, I really do care!
Innocence gone, never take friendship personal
If you can't hold yourself together
Why should I hold you now?
In a sense gone, never take friendship personal
If you can't hold yourself together
Why should I hold you now?
Once a skeptic, now the critic
And you think that you finally found a place of your own.
Amongst the cold and timid souls
Where only failure knows your name
Look around for the closest to blame
But look no further than the hands beneath your arms
and now your 6 feet down, buried with, with your passing fame
And fame fame fame fame.
Innocence gone, never take friendship personal
If you can't hold yourself together
Why should I hold you now?
In a sense gone, never take friendship personal
If you can't hold yourself together
Why should I hold you now?
Oh oh oh you lie
Tell me something more than what you've tried to hide
If you can't find your self, then how can I expect to find you.
Oh oh oh you cry
Tell me something more than what you tried
The greatest tragedy is not your death
But a life without reason, that your life had no purpose
(Life has no purpose!)
Innocence gone, never take friendship personal
If you can't hold yourself together
Why should I hold you now?
In a sense gone, never take friendship personal
If you can't hold yourself together
Why should I hold you now?
Innocence gone, never take friendship personal
If you can't hold yourself together
Why should I hold you now?

Översättning

Det finns en yxa som har en kniv
När jag vaknade fanns det inget riktigt i det här livet
Men drömmar är så berusande, (berusande)
När du gör detta ensam
Pistol, rep, tegel på vägen
Men ord har ingen mening när det är du som säger
Jag bryr mig verkligen, ingen baby jag, jag bryr mig verkligen!
Oskuld borta, ta aldrig vänskap personligt
Om du inte kan hålla dig ihop
Varför ska jag hålla dig nu?
På ett sätt borta, ta aldrig vänskap personligt
Om du inte kan hålla dig ihop
Varför ska jag hålla dig nu?
En gång skeptiker, nu kritikern
Och du tror att du äntligen hittat en egen plats.
Bland de kalla och blyga själarna
Där bara misslyckande vet ditt namn
Leta efter de närmaste att skylla på
Men se inte längre än händerna under dina armar
och nu din 6 fot ner, begravd med, med din förbipasserande berömmelse
Och berömmelse berömmelse berömmelse berömmelse.
Oskuld borta, ta aldrig vänskap personligt
Om du inte kan hålla dig ihop
Varför ska jag hålla dig nu?
På ett sätt borta, ta aldrig vänskap personligt
Om du inte kan hålla dig ihop
Varför ska jag hålla dig nu?
Åh åh åh du ljuger
Berätta något mer än vad du har försökt dölja
Om du inte kan hitta dig själv, hur kan jag förvänta mig att hitta dig?
Åh åh åh du gråter
Berätta något mer än vad du försökte
Den största tragedin är inte din död
Men ett liv utan anledning, att ditt liv inte hade något syfte
(Livet har inget syfte!)
Oskuld borta, ta aldrig vänskap personligt
Om du inte kan hålla dig ihop
Varför ska jag hålla dig nu?
På ett sätt borta, ta aldrig vänskap personligt
Om du inte kan hålla dig ihop
Varför ska jag hålla dig nu?
Oskuld borta, ta aldrig vänskap personligt
Om du inte kan hålla dig ihop
Varför ska jag hålla dig nu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *